دسته : اخبار ايران,فرا رویداد,گزارش,ويژهتاریخ: ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
ابلاغ دو مصوبه شورای عالی اداری از سوی رییس‌جمهور ؛ انحلال شرکت آب و فاضلاب روستایی

آب و فاضلاب روستایی

انتقال وظایف و مأموریت‌های شرکت آب و فاضلاب روستایی استان‌ها به شرکت آب و فاضلاب استان‌ها و تعیین تکلیف کارکنان و اموال مربوط (مصوبه شماره ۳۸۶۱۰۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۸ شورای عالی اداری)
وزارت نیرو- سازمان اداری و استخدامی کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور
وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای عالی اداری در یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۸ با توجه به تصویب‌نامه شماره ۱۱۵۳۲۰/ت۴۳۱۸۱ک مورخ ۷/۶/۱۳۸۸ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص تعیین شرکت های قابل واگذاری و منظور نمون نام شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های گروه دوم ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و ضرورت انجام اصلاحات ساختاری در شرکت‌های مذکور، در اجرای بند ۹ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و بنا به پیشنهاد مشترک وزارت نیرو و سازمان اداری و استخدامی کشور، تصویب نمود:
ماده ۱- به منظور ارتقای کیفیت و سرعت ارائه خدمات مربوط به حوزه آب و فاضلاب روستایی کشور، کلیه امور و فعالیت‌های ایجاد، توسعه، نگهداری، بهره‌برداری، بازسازی و مرمت تأسیسات مربوط به تأمین، انتقال، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی، جمع‌آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب سی و یک شرکت آب و فاضلاب روسایی به شرکت‌های آب و فاضلاب همان استان، موضوع قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب -مصوب ۱۱/۱۰/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی- واگذار می‌گردد.
تبصره: وظایف سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی با رعایت ماده (۱۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وزارت نیرو منتقل می‌گردد.
ماده ۲- وزارت نیرو موظف است تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به انجام اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت‌های آب و فاضلاب استان‌ها متناسب با این تصویب‌نامه اقدام و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.
ماده ۳- کارکنان شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در چارچوب ضوابط و مقررات استخدامی شرکت‌های آب و فاضلاب استان و با رعایت ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرکت‌های آب و فاضلاب همان استان انتقال می‌یابند.
ماده ۴- در خصوص تعیین تکلیف سهام، اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیأت وزیران یا هیأت واگذاری (حسب مورد)، اقدام می‌شود.
ماده ۵- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به انتقال کلیه ردیف‌های اعتباری و طرح‌ها شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی به شرکت‌های آب و فاضلاب موضوع ماده (۱) این مصوبه اقدام نماید.
تبصره: کلیه حمایت‌های مالی و بودجه‌ای دولت از فعالیت‌های شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی در جهت تأمین آب شرب و بهداشتی، جمع‌آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب روستاها، همچنان برای شرکت‌های آب و فاضلاب استان استمرار خواهد یافت.
ماده ۶- نحوه تعیین تعرفه آب‌بهای شهری و روستایی و خدمات جمع‌آوری و انتقال و دفع بهداشتی فاضلاب، بر اساس مقررات قانونی موجود در هر بخش خواهد بود.
ماده ۷- وزیر نیرو مسئول اجرای این مصوبه می‌باشد و مکلف است گزارش پیشرفت کار را تا پایان سال جاری به دبیرخانه شورای عالی اداری ارایه نماید.

حسن روحانی رییس جمهور