بررسی هوای اهواز برای تشخیص عامل آلودگی روزهای اخیر

آلودگی هوا

کارشناس مسئول آزمایشگاه هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به آلودگی‌های روزهای اخیر اهواز، از انجام بررسی‌ها و تحقیقات وسیع برای مشخص شدن عامل این آلودگی‌ها خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، علیرضا آذریان با اشاره به انتشار دود و آلودگی‌های ناشی از آن در اهواز در شب‌ها و روزهای اخیر، اظهار کرد: با توجه به انجام کشت پاییزه و بهاره در دو بازه زمانی در خوزستان، هر ساله در اردیبهشت‌ماه و آبان‌ماه شاهد آلودگی هوا ناشی از آتش زدن مزارع کشاورزی و مزارع نیشکر و به ویژه مزارع برنج توسط کشاورزان هستیم. آتش زدن مزارع پس از برداشت و قبل از کشت، به دلیل یک باور محلی انجام می‌شود و کشاورزان فکر می‌کنند با این کار، خاک مزارع برای کشت بعدی قوت می‌گیرد.

وی افزود: آتش زدن مزارع باعث انتشار دود می‌شود و در شرایطی که سرعت وزش باد در خوزستان کاهش یافته و شاهد ایستایی هوا هستیم، پدیده وارونگی دما یا اینورژن رخ می‌دهد. در این شرایط قطعا انتشار دود ناشی از آتش زدن مزارع در لایه‌های ۳۰۰ تا ۴۰۰ متری جو تجمع پیدا می‌کند و این لایه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و آلودگی اتفاق می‌افتد. اگر در چنین شرایطی  آلودگی هوا نیز از قبل وجود داشته باشد، اینورژن تشدید می‌شود.

کارشناس مسئول آزمایشگاه هوای اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با بیان اینکه اینورژن در زمانی که نور خورشید سرد می‌شود مانند اوایل صبح یا غروب، تشدید می‌شود، بیان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان و بارش‌های اخیر، رطوبت افزایش یافته است؛ با افزایش رطوبت، محدودیتی برای تابش نور خورشید ایجاد می‌شود و این موضوع یکی از عواملی است که می‌تواند اینورژن را تحت تاثیر قرار دهد.

وی ادامه داد: وزش کم باد هم می‌تواند یکی از عوامل ایجادکننده اینورژن باشد. بنابراین در شرایطی که هوا ایستا است و هیچ جریان عمودی و افقی در جو وجود ندارد، اگر مزارع آتش زده شوند یا هر آلایندگی دیگری رخ دهد، آلاینده و آلودگی هوا محسوس‌تر می‌شود.

آذریان بیان کرد: در آلودگی هوای اهواز، اگر گزینه آلودگی ناشی از آتش زدن مزارع را مطرح می‌کنیم نافی آلاینده‌های دیگر مانند آلودگی ناشی از فلرهای نفتی نیستیم. آلایندگی ناشی از خودروها نیز در آلودگی هوای اهواز مزید بر علت است.

وی تصریح  کرد: از سوی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان در خصوص آلودگی‌های روزهای گذشته تحقیق وسیعی انجام شده است و می‌توانیم بگوییم که در این مقطع زمانی، آتش زدن مزارع کشاورزی، مزارع نیشکر و به ویژه مزارع برنج در پیک کاشت پاییزه، می‌تواند مهم‌ترین عامل آلودگی هوای اهواز در روزهای اخیر باشد.