آمادگی دستگاه‌های امدادرسان و ترافیکی در خوزستان

معاون عمرانی استاندار خوزستان از آمادگی کامل دستگاه‌های امدادرسان و ترافیکی در سطح استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ محمد خانچی در جلسه شورای ترافیک خوزستان با اشاره به افزایش آمار تردد مسافران نوروزی نسبت به سال‌های گذشته از آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمت رسان خبر داد و گفت: با برنامه ریزی و پیگیری‌های بعمل آماده عوامل اورژانس و پلیس و راهداری شبانه روزی و با آمادگی کامل در مسیر‌های بین شهری استان در حال انجام وظیفه هستند.

 

وی افزود: سفر امن و بدون خطر از اهداف خدمت رسانی واحد‌های عملیاتی می‌باشد و شرکت‌های مستقر در استان جهت بالابردن ایمنی هرچی بیشتر جاده‌های استان به کمک دستگاه‌های اجرایی متولی امر بیایند و با استقرار گشت‌های شبانه روزی از وقوع سوانح جلوگیری کنند.

خانچی با تاکید برخورد قاطع با رانندگان متخلف افزود: پلیس با رانندگان متخلف مماشات نکرده و برخورد قاطع داشته باشد، زیرا سفر امن و بدون خطر و نوروز بیاد ماندنی از اهداف دستگاه‌های متولی است.

وی افزود: با برنامه ریزی و همچنین نصب علائم ترافیکی در خصوص جلوگیری از وقوع حواث و کاهش تصادفات اقدام بایسته وشایسته انجام پذیرد؛ و نوروز با کم‌ترین حوادث داشته باشیم.

خانچی در پایان حفظ شان و کرامت مردم را یکی از وظایف خدمتگذاران به مردم در دولت عنوان کرد و افزود: احترام و حفظ کرامت مسافران نوروزی را در دستورکار خود قراردهید و موجب رضایتمندی و نوروزی متفاوت و شاد و امیدبخش برای مردم گردیم.

*

معاون عمرانی استاندار خوزستان از آمادگی کامل دستگاه‌های امدادرسان و ترافیکی در سطح استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ محمد خانچی در جلسه شورای ترافیک خوزستان با اشاره به افزایش آمار تردد مسافران نوروزی نسبت به سال‌های گذشته از آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمت رسان خبر داد و گفت: با برنامه ریزی و پیگیری‌های بعمل آماده عوامل اورژانس و پلیس و راهداری شبانه روزی و با آمادگی کامل در مسیر‌های بین شهری استان در حال انجام وظیفه هستند.

 

وی افزود: سفر امن و بدون خطر از اهداف خدمت رسانی واحد‌های عملیاتی می‌باشد و شرکت‌های مستقر در استان جهت بالابردن ایمنی هرچی بیشتر جاده‌های استان به کمک دستگاه‌های اجرایی متولی امر بیایند و با استقرار گشت‌های شبانه روزی از وقوع سوانح جلوگیری کنند.

خانچی با تاکید برخورد قاطع با رانندگان متخلف افزود: پلیس با رانندگان متخلف مماشات نکرده و برخورد قاطع داشته باشد، زیرا سفر امن و بدون خطر و نوروز بیاد ماندنی از اهداف دستگاه‌های متولی است.

وی افزود: با برنامه ریزی و همچنین نصب علائم ترافیکی در خصوص جلوگیری از وقوع حواث و کاهش تصادفات اقدام بایسته وشایسته انجام پذیرد؛ و نوروز با کم‌ترین حوادث داشته باشیم.

خانچی در پایان حفظ شان و کرامت مردم را یکی از وظایف خدمتگذاران به مردم در دولت عنوان کرد و افزود: احترام و حفظ کرامت مسافران نوروزی را در دستورکار خود قراردهید و موجب رضایتمندی و نوروزی متفاوت و شاد و امیدبخش برای مردم گردیم.