ضریب اشتغال معلمان خوزستانی افزایش می‌یابد

اشتغال معلمان

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: برای جبران کمبود معلم در استان، ضریب اشتغال معلمان افزایش می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، حرج چلداوی اظهار کرد: استان خوزستان با کمبود نیروی انسانی روبرو است و یکی از راه‌های جبران این کمبود در آموزش و پرورش خوزستان، خرید خدمات آموزشی بود که متوقف شد.

وی در خصوص نحوه‌ی جبران کمبود نیروی انسانی در استان، افزود: این مشکل در شورای آموزش و پرورش خوزستان مطرح و نامه‌ای نیز به وزارت آموزش و پرورش و مجمع نمایندگان استان ارسال شده است.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: در نتیجه برای جبران کمبود معلم، برخی از مدارس دو شیفته می‌شوند. آموزش و پرورش استان خوزستان در نظر دارد برای جبران این کمبود، ضریب اشتغال معلمان خود را بالا ببرد

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: برای جبران کمبود معلم در استان، ضریب اشتغال معلمان افزایش می‌یابد. حرج چلداوی اظهار کرد: استان خوزستان با کمبود نیروی انسانی روبرو است و یکی از راه‌های جبران این کمبود در آموزش و پرورش خوزستان، خرید خدمات آموزشی بود که متوقف شد. وی در خصوص نحوه‌ی جبران کمبود نیروی انسانی در استان، افزود: این مشکل در شورای آموزش و پرورش خوزستان مطرح و نامه‌ای نیز به وزارت آموزش و پرورش و مجمع نمایندگان استان ارسال شده است.معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: در نتیجه برای جبران کمبود معلم، برخی از مدارس دو شیفته می‌شوند. آموزش و پرورش استان خوزستان در نظر دارد برای جبران این کمبود، ضریب اشتغال معلمان خود را بالا ببرد.معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و نیروی انسانی اداره‌کل آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: در نتیجه برای جبران کمبود معلم، برخی از مدارس دو شیفته می‌شوند. آموزش و پرورش استان خوزستان در نظر دارد برای جبران این کمبود، ضریب اشتغال معلمان خود را بالا ببرد.