پیش‌بینی افزایش رطوبت و شرجی در خوزستان

افزایش رطوبت

مدیرکل هواشناسی خوزستان از پیش‌بینی افزایش رطوبت و بارش پراکنده در برخی نقاط استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، محمد سبزه‌زاری اظهار کرد: در بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، جو خوزستان تا فردا یکشنبه پایدار است. از اواخر فردا و اوایل دوشنبه با جنوبی شدن جریانات جوی، علاوه بر افزایش رطوبت در برخی نقاط استان به ویژه در نیمه جنوبی، شاهد وقوع شرجی خواهیم بود.

وی افزود: همچنین با توجه به رطوبت در منطقه و شرایط ناپایدار نسبتا ضعیف، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده و خفیف در برخی ارتفاعات به ویژه در ارتفاعات شمال شرقی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۶ و ایذه با ۲۱.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط خوزستان بودند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۲۵.۴ تا ۴۵.۶ درجه سانتیگراد در نوسان بود.

وی افزود: همچنین با توجه به رطوبت در منطقه و شرایط ناپایدار نسبتا ضعیف، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده و خفیف در برخی ارتفاعات به ویژه در ارتفاعات شمال شرقی مورد انتظار است.مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۶ و ایذه با ۲۱.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط خوزستان بودند. تغییرات دمای اهواز در این مدت بین ۲۵.۴ تا ۴۵.۶ درجه سانتیگراد در نوسان بود.وی افزود: همچنین با توجه به رطوبت در منطقه و شرایط ناپایدار نسبتا ضعیف، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده و خفیف در برخی ارتفاعات به ویژه در ارتفاعات شمال شرقی مورد انتظار است.مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۶ و ایذه با ۲۱.۱ درجه سانتیگراد به ترتیبوی افزود: همچنین با توجه به رطوبت در منطقه و شرایط ناپایدار نسبتا ضعیف، افزایش ابر و احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده و خفیف در برخی ارتفاعات به ویژه در ارتفاعات شمال شرقی مورد انتظار است.مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: در شبانه روز گذشته امیدیه با ۴۶ و ایذه با ۲۱.۱ درجه سانتیگراد به ترتیب