افزایش ظرفیت پست برق فوق توزیع مطقه گلستان اهواز

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان : ظرفیت پست ۱۳۲واقع در منطقه گلستان اهواز به ۳۳ کیلوولت افزایش پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ محمود دشت‌بزرگ اظهارکرد: ۲ ترانس ۵۰ مگاولت آمپری جایگزین دو ترانس ۲۷ مگاولت‌آمپری شده که در حال حاضر یکی از این ترانس‌ها برق‌دار و دیگری بعد از فرآیند دمونتاژ تا قبل از پایان سال جاری وارد مدار خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه منطقه گلستان کلانشهر اهواز یکی از مناطق پرمصرف شهر است افزود: افزایش ظرفیت انجام شده کمک خواهد کرد که این منطقه در تابستان پیش‌رو دچار افت ولتاژ نشود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه ۵۳۰ میلیارد ریال است تصریح‌کرد: علاوه بر افزایش ظرفیت پست مذکور، سه فیدر خروجی ۳۳ کیلوولت نیز در این پست نصب و راه‌اندازی شده است.

دشت‌بزرگ ادامه‌داد: با توجه به نزدیکی فصل گرما و این موضوع که پرباری شبکه دیگر اجازه خاموشی را نمی‌دهد؛ گروه‌های عملیاتی در تلاش شبانه‌روزی هستند تا آماده‌سازی شبکه برق با محوریت مناطق نیازمند افزایش ظرفیت را به پایان برسانند.

وی اضافه کرد: در کنار افزایش ظرفیت پست گلستان، در کلانشهر اهواز تا پایان سال دو پست GIS هم وارد مدار خواهد شد که تقویت زیرساخت‌های برق مرکز استان را درپی خواهد داشت.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

*

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان : ظرفیت پست ۱۳۲واقع در منطقه گلستان اهواز به ۳۳ کیلوولت افزایش پیدا کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ محمود دشت‌بزرگ اظهارکرد: ۲ ترانس ۵۰ مگاولت آمپری جایگزین دو ترانس ۲۷ مگاولت‌آمپری شده که در حال حاضر یکی از این ترانس‌ها برق‌دار و دیگری بعد از فرآیند دمونتاژ تا قبل از پایان سال جاری وارد مدار خواهد شد.

 

وی با بیان اینکه منطقه گلستان کلانشهر اهواز یکی از مناطق پرمصرف شهر است افزود: افزایش ظرفیت انجام شده کمک خواهد کرد که این منطقه در تابستان پیش‌رو دچار افت ولتاژ نشود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان با بیان اینکه ارزش سرمایه‌گذاری این پروژه ۵۳۰ میلیارد ریال است تصریح‌کرد: علاوه بر افزایش ظرفیت پست مذکور، سه فیدر خروجی ۳۳ کیلوولت نیز در این پست نصب و راه‌اندازی شده است.

دشت‌بزرگ ادامه‌داد: با توجه به نزدیکی فصل گرما و این موضوع که پرباری شبکه دیگر اجازه خاموشی را نمی‌دهد؛ گروه‌های عملیاتی در تلاش شبانه‌روزی هستند تا آماده‌سازی شبکه برق با محوریت مناطق نیازمند افزایش ظرفیت را به پایان برسانند.

وی اضافه کرد: در کنار افزایش ظرفیت پست گلستان، در کلانشهر اهواز تا پایان سال دو پست GIS هم وارد مدار خواهد شد که تقویت زیرساخت‌های برق مرکز استان را درپی خواهد داشت.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت انتقال برق در شبکه انتقال و فوق توزیع در استان‌های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.