یدالله مهرعلیزاده :به لحاظ اقتصادی حذف صفر از پول ملی نه نرخ تورم را کاهش می‌دهد و نه هیچ اثرگذاری بر روی پایه پولی کشور دارد.

یک کارشناس مسایل اقتصادی با بیان این‌که با حذف ۴ صفر از پول ملی هیچ اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد، گفت: زمانی که اصلاحات در حوزه پولی، ارزی و بانکی کشور صورت نگیرد، حذف صفر نمی‌تواند هیچ اثرگذاری معناداری بر اقتصاد کشور داشته باشد.

دکتر یدالله مهرعلیزاده : منطقه خوزستان، در خصوص بحث حذف ۴ صفر از پول ملی اظهار کرد: برخی از کشورهای دیگر دنیا نیز تجربه حذف صفر از پول ملی خود را دارند و در زمانی که با مشکلات اقتصادی مواجه شده‌اند، اقدام به چنین کاری کرده‌اند و از پول ملی خود ۳ یا ۴ صفر را حذف کرده‌اند.

وی با بیان این‌که از نظر اقتصادی حذف صفر از پول ملی هیچ معنایی ندارد، افزود: به لحاظ اقتصادی حذف صفر از پول ملی نه نرخ تورم را کاهش می‌دهد و نه هیچ اثرگذاری بر روی پایه پولی کشور دارد. این کار حتی موجب کاهش قیمت‌ها نیز نمی‌شود و اثری در این زمینه نیز ندارد.

این کارشناس مسایل اقتصادی تصریح کرد: ما نباید انتظار داشته باشیم با حذف ۴ صفر از پول ملی، شاهد تحولی عجیب در اقتصاد کشور باشیم زیرا از منظر اقتصادی، حذف صفرها از پول ملی یک کشور هیچ معنایی ندارد و هیچ اتفاق خاصی رخ نخواهد داد.

مهرعلیزاده با اشاره به آثار حذف صفرها از پول ملی کشور عنوان کرد: این اقدام می‌تواند اثر روانی بر جامعه داشته باشد و این اثر برای مدت کوتاهی در جامعه قابل احساس باشد. همچنین یکی دیگر از آثار آن، مربوط به محاسبات مالی است که هرچه اعداد کوچکتر باشند، محاسبات آسان‌تر خواهد شد.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: برای آنکه بتوانیم از حذف صفرها برای اقتصاد کشور بهره بگیریم، به اصلاحاتی در سیاست‌های پولی، ارزی و بانکی کشور نیازمند هستیم. تا زمانی که این اصلاحات در کشور صورت نگیرد، این اقدام نمی‌تواند هیچ اثرگذاری معناداری بر اقتصاد کشور داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحات پولی، ارزی و بانکی کشور مقدم بر حذف صفرها از پول ملی کشور است. در سطح ملی خوشبختانه همه مقامات پولی و مالی کشور به این نتیجه رسیده‌اند تا همزمان با حذف صفر اقدامات اصلاحاتی را در حوزه پولی، ارزی و بانکی کشور انجام دهند.

مهرعلیزاده با اشاره به هزینه‌های چاپ اسکناس‌های جدید عنوان کرد: قطعا چاپ اسکناس‌های جدید هزینه‌هایی را بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد زیرا باید همه اسکناس‌های کشور تغییر پیدا کنند. حذف صفرها فقط بار روانی کوتاه مدتی برای مردم خواهد داشت و مجددا شرایط به روال عادی باز خواهد گشت.