امضای ۲ قرارداد مهم توسط نفتخیز جنوب در نمایشگاه نفت اهواز

دو قرارداد خرید تجهیزات سرچاهی مناطق نفتخیز در نمایشگاه صنعت نفت خوزستان امضا شد.
به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ در دومین روز سیزدهمین نمایشگاه صنعت نفت خوزستان با حضور مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب قرارداد خرید یک قلم تجهیزات سرچاهی مُشتمل بر ۴۰ عدد TUBING HANGER امضا گردید.

ارزش این قرارداد بر اساس توافق نهایی ۴۶میلیارد ریال می باشد.

همچنین در ادامه، قرارداد خرید یک قلم قطعات گیت ولو ۱/۶-۷ اینچ ۵۰۰۰ مشتمل بر ۲۰۰ عدد به امضا رسیده است.

ارزش این قرارداد نیز ۳۹۸ میلیارد ریال می‌باشد.