انتصاب سرپرست جدید معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز

شهرداری اهواز

طی حکمی از سوی موسی شاعری شهردار اهواز مهراب فلسفی زاده به سمت سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اهواز منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ،  در حکم آقای فلسفی زاده چنین آمده است: بنا به تعهد و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم شما را بعنوان ” سرپرست معاونت شهرسازی و معماری” شهرداری منصوب می نمایم.

گفتنی است پیش از این شهباز زیلایی این سمت را بر عهده داشت.