انتصاب سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید

انتصاب

انتصاب سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید

 طی حکمی از سوی مهندس منتظرتربتی؛ معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، آقای مسعود زردویان به عنوان  “سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر تولید” منصوب شد.

متن حکم به شرح زیر می باشد:

انتصاب