انعقاد قرارداد مناطق نفت خیز جنوب با ۳ شرکت دانش‌بنیان

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با ۳ شرکت داخلی قرارداد خرید کالا امضا کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ امروز، ۱۸ بهمن ماه در دومین روز از سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان در اهواز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با ۳ شرکت داخلی قرارداد خرید کالا امضا کرد.

 

این قرارداد‌ها میان مدیریت تدارک و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت‌های پویشگران صنعت اهواز، شرکت ماشین سازی اراک و شرکت بهسازان جنوب به امضا رسید.

خرید ۲۷ قلم قطعات k-MILL حفاری، خرید یک قلم قطعات گیت ولو و خرید یک قلم تجهیزات سرچاهی سه عنوان قرارداد‌های امضا شده است.

براساس اعلام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب این قراردادها، قرارداد ساخت بار اول هستند که با مجموعه‌های دانش بنیان منعقد شده است.

*

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با ۳ شرکت داخلی قرارداد خرید کالا امضا کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ امروز، ۱۸ بهمن ماه در دومین روز از سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان در اهواز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با ۳ شرکت داخلی قرارداد خرید کالا امضا کرد.

 

این قرارداد‌ها میان مدیریت تدارک و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت‌های پویشگران صنعت اهواز، شرکت ماشین سازی اراک و شرکت بهسازان جنوب به امضا رسید.

خرید ۲۷ قلم قطعات k-MILL حفاری، خرید یک قلم قطعات گیت ولو و خرید یک قلم تجهیزات سرچاهی سه عنوان قرارداد‌های امضا شده است.

براساس اعلام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب این قراردادها، قرارداد ساخت بار اول هستند که با مجموعه‌های دانش بنیان منعقد شده است.

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با ۳ شرکت داخلی قرارداد خرید کالا امضا کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ امروز، ۱۸ بهمن ماه در دومین روز از سیزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان در اهواز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با ۳ شرکت داخلی قرارداد خرید کالا امضا کرد.

 

این قرارداد‌ها میان مدیریت تدارک و امور کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت‌های پویشگران صنعت اهواز، شرکت ماشین سازی اراک و شرکت بهسازان جنوب به امضا رسید.

خرید ۲۷ قلم قطعات k-MILL حفاری، خرید یک قلم قطعات گیت ولو و خرید یک قلم تجهیزات سرچاهی سه عنوان قرارداد‌های امضا شده است.

براساس اعلام شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب این قراردادها، قرارداد ساخت بار اول هستند که با مجموعه‌های دانش بنیان منعقد شده است.