ایجاد ۶۷ هزار فرصت شغلی جدید در خوزستان

معاون استاندار خوزستان: ۶۷ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شد.

به گزارش ‌پایگاه خبری فرا رویداد؛  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۶۷ هزار فرصت شغلی جدید بر اساس آمار تامین اجتماعی در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی استان ایجاد شده است.

 

رضا فتوحی اظهارکرد: سال گذشته فقط ۲۲ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد، ولی با توجه به نگاه خاص دولت به استان زمینه ایجاد شغل جدید در خوزستان رشد خوبی را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر رقابتی کردن اقتصاد با تکیه بر دانش بومی و همچنین حمایت از تجارت و بازرگانی برای رونق کسب و کار‌های استان خوزستان افزود: منطقه آزاد اروند بواسطه همجواری با کشور عراق می‌تواند ظرفیت بالا و اثرگذاری خوبی در رونق اقتصادی استان داشته باشد.

فتوحی گفت: برای فعال کردن این ظرفیت‌ها در کشور عراق که از جمعیت۴۰ میلیون نفری برخوردار است باید تجارت روان در مرز‌های استان از جمله شلمچه برقرار شود تا فرآیند مبادلات اقتصادی ۲ کشور بیش از پیش تسهیل گردد.

وی بر ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاداروند تاکیدکرد و افزود: تولید ثروت در این منطقه امری ضروریت است و به دنبال آن برای مردم ساکن در شهر‌های آبادان و خرمشهر نیز باید مشوق‌هایی اقتصادی مانند امتیاز واردات وسایل سرمایشی درنظر گرفته شود.

*

معاون استاندار خوزستان: ۶۷ هزار فرصت شغلی جدید در استان ایجاد شد.

به گزارش ‌پایگاه خبری فرا رویداد؛  معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۶۷ هزار فرصت شغلی جدید بر اساس آمار تامین اجتماعی در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی استان ایجاد شده است.

 

رضا فتوحی اظهارکرد: سال گذشته فقط ۲۲ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شد، ولی با توجه به نگاه خاص دولت به استان زمینه ایجاد شغل جدید در خوزستان رشد خوبی را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر رقابتی کردن اقتصاد با تکیه بر دانش بومی و همچنین حمایت از تجارت و بازرگانی برای رونق کسب و کار‌های استان خوزستان افزود: منطقه آزاد اروند بواسطه همجواری با کشور عراق می‌تواند ظرفیت بالا و اثرگذاری خوبی در رونق اقتصادی استان داشته باشد.

فتوحی گفت: برای فعال کردن این ظرفیت‌ها در کشور عراق که از جمعیت۴۰ میلیون نفری برخوردار است باید تجارت روان در مرز‌های استان از جمله شلمچه برقرار شود تا فرآیند مبادلات اقتصادی ۲ کشور بیش از پیش تسهیل گردد.

وی بر ایجاد زمینه مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در منطقه آزاداروند تاکیدکرد و افزود: تولید ثروت در این منطقه امری ضروریت است و به دنبال آن برای مردم ساکن در شهر‌های آبادان و خرمشهر نیز باید مشوق‌هایی اقتصادی مانند امتیاز واردات وسایل سرمایشی درنظر گرفته شود.