فاز اول پروژه آبرسانی به بخش غیزانیه اهواز افتتاح شد

بخش غیزانیه اهواز

فاز اول پروژه آبرسانی به بخش غیزانیه اهواز و روستاهای تحت پوشش آن افتتاح شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، امروز ۲۴ خردادماه با استاندار خوزستان فاز اول پروژه آبرسانی به بخش غیزانیه اهواز افتتاح شد. با اجرای فاز اول این پروژه، ظرفیت انتقال آب به بخش غیزانیه حدود سه برابر افزایش پیدا می کند.

ظرفیت این طرح، انتقال روزانه ۱۶ هزار و ۸۰۰ متر مکعب آب است که با اجرای ۲۳ کیلومتر خط ۶۰۰ میلی متری به سمت تاسیسات روستای صفیره محقق شده است. عبور خط از لوله‌های مدفون و روکار نفت و گاز، عبور از کانال های آبیاری و زهکشی و جاده های اصلی و فرعی، آبگیری مخازن تقویت فشار آب صفیره، شستشوی خطوط و اجرای ۱۵ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب از جمله دیگر اقدامات انجام شده در این طرح است.

توسعه تصفیه‌خانه شهید الماسی شیبان شامل اصلاح سیستم پساب، توسعه و راه اندازی پاروهای لجن روب، اصلاح فیلترهای تحت فشار، توسعه ایستگاه پمپاژ آب پاک و ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای برق و توسعه ایستگاه تقویت فشار روستای صفیره از دیگر اقدامات برای انتقال آب به بخش غیزانیه است.

عصر امروز نیز فاز دوم طرح آبرسانی به روستاهای بخش غیزانیه کلنگ زنی خواهد شد.

ظرفیت این طرح، انتقال روزانه ۱۶ هزار و ۸۰۰ متر مکعب آب است که با اجرای ۲۳ کیلومتر خط ۶۰۰ میلی متری به سمت تاسیسات روستای صفیره محقق شده است. عبور خط از لوله‌های مدفون و روکار نفت و گاز، عبور از کانال های آبیاری و زهکشی و جاده های اصلی و فرعی، آبگیری مخازن تقویت فشار آب صفیره، شستشوی خطوط و اجرای ۱۵ کیلومتر شبکه توزیع آب شرب از جمله دیگر اقدامات انجام شده در این طرح است.توسعه تصفیه‌خانه شهید الماسی شیبان شامل اصلاح سیستم پساب، توسعه و راه اندازی پاروهای لجن روب، اصلاح فیلترهای تحت فشار، توسعه ایستگاه پمپاژ آب پاک و ساخت و نصب و راه اندازی تابلوهای برق و توسعه ایستگاه تقویت فشار روستای صفیره از دیگر اقدامات برای انتقال آب به بخش غیزانیه است. عصر امروز نیز فاز دوم طرح آبرسانی به روستاهای بخش غیزانیه کلنگ زنی خواهد شد.