بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱
مقرر شد که وجوه حاصل از افزایش فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه آبادان صرف توسعه و تثبیت این پالایشگاه شود.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۵ اسفند ماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بخش هزینه ای بند (هـ) تبصره یک این لایحه موافقت کردند.

به موجب این مصوبه؛ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰)یورو به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

 

 

 

 

مقرر شد که وجوه حاصل از افزایش فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه آبادان صرف توسعه و تثبیت این پالایشگاه شود.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۵ اسفند ماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بخش هزینه ای بند (هـ) تبصره یک این لایحه موافقت کردند.

به موجب این مصوبه؛ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فرآورده نفتی حاصل از افزایش ظرفیت پالایشگاه آبادان نسبت به برنامه مصوب را تا سقف دویست و شصت و پنج میلیون(۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰)یورو به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید.

مقرر شد که وجوه حاصل از افزایش فروش فرآورده های نفتی پالایشگاه آبادان صرف توسعه و تثبیت این پالایشگاه شود.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۵ اسفند ماه) در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با بخش هزینه ای بند (هـ) تبصره یک این لایحه موافقت کردند.

به موجب این مصوبه؛ به شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت اجازه داده می شود