برکاتِ وجود ائمه اطهار (ع) نعمتی ست لایزال جهت تبلورِ ایمان،عدالت، تعاطف،تعقّل و تصاحبِ خلافت ربّوبی در آستانِ احدیّت.

برکاتِ وجود ائمه

بِسْمِ ٱللّٰهِ ٱلرَّحْمٰنِ ٱلرَّحِیمِ

برکاتِ وجود ائمه اطهار (ع) نعمتی ست لایزال جهت تبلورِ ایمان،عدالت، تعاطف،تعقّل و تصاحبِ خلافت ربّوبی در آستانِ احدیّت.

شعائرِ برخی مکاتیبِ رو به فزونی،دین را افیونِ ملل و متناسب با ساختار زندگی بَدَوی میدانند و این بینش نادرست را قابل تعمیم به تمدن آینده نیز دانسته اند،لکن تأثیر گذاریِ مفاهیم والای حضرت امام جعفر صادق (ع) از مسیر حجتهای عقلانی،ورایِ تفاسیر مادیِ حیات،تمدنی منعطف در برابر هر نوع عصبیّتِ متکی بر جهل، خروج از انحطاطِ اندیشه،و نهادینه شدن موازین امور اجتماعی را در جامعه یِ هدف محقق ساخت.

موفقیت چشمگیر مکتب امام جعفرصادق (ع)در امر مذکور موجب شد بسیاری از اندیشمندان جهان اذعان دارند که: تعالیم ائمه اطهار (ع) همان قوانین جامعِ اصلاح و تعالی بشریت برای نیل به رستگاریِ موعود است.‌

بنیانگذار مکاتیب علمیِ تشیع،در انقلابی علمی، دین مبین اسلام را دارای شاکله ایی مبتنی بر استدلالهای عقلی نمود
درمراحل مختلفِ آموزش پیروانش،با آیینهای منحطِ به تمامی غیرانسانی مبارزه کرد و مسببِ گذار از دوران فترت،زایش و اعتلای تمدنی گشت که ارکان و مصادیقِ مجسم و ملموسِ مدینه فاضله ست و حائزِ مدنیّتی اسلامی.

عظمت تعالیم مکتب جعفری در جوانب شخصیت ملکوتیِ ایشان،سیره شخصی و مشیِ اجتماعی وی متبلور است،ایشان اسوه حسنه بشریت در تمام اعصار است.

یکی از مهمترین ارکان رسالتِ امام جعفر صادق(ع) بعنوان بایسته ایی گریزناپذیز در جهان اسلام،تعهدِ متکلّفانه برای خدمت به مردم است.
یکی از شعائرِ مسئولیت پذیریِ بصیرانه جهت عبودیّتِ حق،خدمت به مردم نجیب و صبوری ست که علیرغم انبوه مشکلات معیشتیِ ناشی از سومدیریتها،وحدت و همگرایی در تداوم و تعالیِ عزّتِ ایران عزیزمان را بجان پاس میدارند.

ضمن تسلیت شهادت سبط صالح رسول مهربانی امام جعفر صادق(ع)،از پروردگار مسئلت داریم برای مسئولین،تحققِ خدمت جهادی به مردم را تفضّل بفرماید.

دکتر علیرضا ورناصری

برکاتِ وجود ائمه اطهار (ع) نعمتی ست لایزال جهت تبلورِ ایمان،عدالت، تعاطف،تعقّل و تصاحبِ خلافت ربّوبی در آستانِ احدیّت.شعائرِ برخی مکاتیبِ رو به فزونی،دین را افیونِ ملل و متناسب با ساختار زندگی بَدَوی میدانند و این بینش نادرست را قابل تعمیم به تمدن آینده نیز دانسته اند،لکن تأثی