تصویب ایجاد شهرک صنعتی شماره پنج دزفول

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول از تصویب ایجاد شهرک صنعتی شماره پنج در این شهرستان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد ، غلامی با بیان اینکه شهرک‌های صنعتی این شهرستان با کمبود زمین برای ایجاد واحد‌های تولیدی جدید مواجه است، گفت: ایجاد شهرک صنعتی شماره پنج دزفول تصویب شده است.

 

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول افزود : ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز پنجمین شهرک صنعتی دزفول پس از تامین زمین آغاز و پیش بینی می‌شود استقرار نخستین واحد تولیدی در این شهرک صنعتی جدید ۲ سال زمان نیاز داشته باشد.

وی با بیان اینکه شهرستان دزفول در زمینه افزایش تولید و احیای واحد‌های راکد در خوزستان سرآمد است گفت : ایجاد شهرک‌های صنعتی توسط بخش خصوصی از نظر قانونی ممکن است، ولی با وجود سرمایه گذار، تاکنون مجوزی برای ایجاد شهرک صنعتی خصوصی در دزفول صادر نشده است.

غلامی گفت : ۲۳ واحد تولیدی راکد دزفول تا پایان سال گذشته در این شهرستان احیا شد و به مدار تولید بازگشت و این روند امسال نیز ادامه می‌یابد.

وی با بیان اینکه هم اکنون کل واحد‌های راکد این شهرستان به ۱۷ واحد کاهش یافته است، افزود: سایر واحد‌های صنعتی دزفول بین ۳۰ تا ۱۰۰ درصد فعال هستند که افزایش ظرفیت تولیدی این واحد‌های تولیدی در دستور کار است.

رییس اداره صمت دزفول با بیان اینکه بسیاری از واحد‌های تولیدی با افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه دست به گریبان هستند، گفت: افزایش مستمر قیمت‌ها به به سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و درنهایت به تولید ضربه زده است.

او با تاکید بر اینکه دزفول در تبصره ۱۸ بیشترین جذب سرمایه را داشته است، اظهارکرد: بانک‌های مستقر در دزفول متاسفانه با بسیاری از واحد‌های تولیدی کار نمی‌کنند که تغییر رویکرد بانک‌ها و افزایش همکاری با واحد‌های صنعتی و تولیدی در این شهرستان ضروری است.

غلامی گفت : همکاری بانک‌های شهرستان با واحد‌های تولیدی موجب رونق تولید در این شهرستان می‌شود به همین منظور نقش تعامل بانک‌ها با واحد‌های تولیدی بسیار موثر است.

وی بیان کرد : هم اکنون ۱۰ واحد دانش بنیان در دزفول وارد مرحله تولید شده است که این روند با توجه به ظرفیت‌های علمی و صنعتی دزفول ادامه دارد .