افزایش مصرف برق در خوزستان

تولید برق

پیک بار مرداد ماه سال جاری نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل ۵.۴۳ درصد افزایش داشته است.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ،مدیر بازار برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت:کل تولید برق استان در پنج ماهه اول امسال ۲۱ هزار ۵۲۸ گیگاوات ساعت بوده است.
وی افزود: سهم نیروگاه‌های برق آبی در این مدت برابر ۹ هزار و ۶۸ گیگاوات ساعت (معادل ۴۲ درصد)، سهم نیروگاه‌های حرارتی و سیکل ترکیبی برابر ۱۲ هزار و ۳۲۱ گیگاوات ساعت (معادل ۵۷ درصد) و سهم نیروگاه‌های تولید پراکنده ۱۳۹ گیگاوات ساعت، (حدود ۰.۷ درصد) از کل انرژی تولیدی بوده است.
مدیر بازار برق شرکت برق منطقه‌ای خوزستان بیان کرد: از ۱۲ هزار و ۳۲۱ گیگاوات ساعت برق تولیدی نیروگاه‌های گازی و حرارتی ۴۲ درصد توسط بخش دولتی (نیروگاه رامین و ماهشهر) و ۵۸ درصد توسط بخش خصوصی (نیروگاه‌های زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان و فجر) تولید شده است.
شادفر اظهارداشت: نیروگاه‌های حرارتی و گازی استان در این دوره به طور متوسط در هر روز حدود ۷۹ گیگاوات ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند.
وی اضافه کرد: پیک مرداد ماه سال جاری۸ هزار و ۵۱۸ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در مدت مشابه سال قبل حدود ۵.۴۳ درصد افزایش داشته است. همچنین انرژی مصرفی در پنج ماهه اول سال ۹۹ برابر با ۱۹ هزار و ۹۱۷ گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۴.۰۹ درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.
بر اساس این گزارش؛ ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در بخش انتقال برابر۱۳ هزار و ۱۹۶ مگاوات ساعت بوده که از این مقدار ۸ هزار و ۱۶۹ مگاوات در بخش آبی و ۵ هزار و ۲۷ مگاوات در بخش حرارتی است. ظرفیت بخش DG (تولید پراکنده) نیز ۶۵ مگاوات است.