سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌خوزستان:از هرگونه موازی کاری جلوگیری می کنیم/ جامعه کارگری و کارفرمایی آرامش می خواهد
جامعه کارگری
سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌خوزستان گفت: از جامعه کارگری دزفول حمایت قاطع کرده و با افراد خاطی که تاکنون مانع برگزاری انتخابات سالم این انجمن شده اند، برخورد می کنیم.


به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، ارسلان غمگین درباره نگرانی برخی نمایندگان انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی دزفول مبنی بر دخالت افراد خارج از مجموعه که در نهایت باعث برگزار نشدن به موقع این انتخابات شده است، اظهار کرد: مشکلات گذشته این انجمن را به دقت بررسی کرده ام و ضمن عذرخواهی از این عزیزان بابت کوتاهی هایی که در گذشته و قبل از مسوولیت این جانب رخ داده است، به عوامل مربوط دستور اکید داده ام که این انتخابات باید در موعد اعلام شده و در آرامش کامل بدون دخالت دیگران، برگزار شود.

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان درباره واگذاری کد سامانه رفاهی توسط سربازرس استان به هیات مدیره انجمن یک روز قبل از برگزاری انتخابات، گفت: از طریق همکارمان که مسوولیت اداره تشکلات اداره کل را دارند تذکر داده و تاکید کرده بودم که بگویند چنین کاری صورت نگیرد تا تکلیف انتخابات روشن شود، ولی متاسفانه به نظر می رسد که در این باره توجه به حساسیت این مطلب نشده است که بزودی برخورد قانونی خواهد شد.

غمگین در پایان بیان کرد: رویکرد ما حمایت از کارگر و کارفرما است تا ضمن حفظ اشتغال موجود، شرایط سرمایه گذاری و اشتغالزایی جدید را فراهم کنیم.

سرپرست اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی‌خوزستان گفت: از جامعه کارگری دزفول حمایت قاطع کرده و با افراد خاطی که تاکنون مانع برگزاری انتخابات سالم این انجمن شده اند، برخورد می کنیم.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، ارسلان غمگین درباره نگرانی برخی نمایندگان انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی دزفول مبنی بر دخالت افراد خارج از مجموعه که در نهایت باعث برگزار نشدن به موقع این انتخابات شده است، اظهار کرد: مشکلات گذشته این انجم