جزئیات افزایش ۲۱ درصدی بیمه شخص ثالث خودرو‌ها
گرچه امسال نرخ دیه نسبت به سال قبل ۲۵ درصد اضافه شده، اما حق بیمه شخص ثالث ۲۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیرکل برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی ایران گفت با توجه به وضعیت تورم و سیاست دولت در کنترل قیمت و سیاست کاهش فشار اقتصادی بر مردم، گرچه نرخ دیه بالا می‌رود، اما برای رعایت حال مردم کمتر از آن رقم حق بیمه افزایش یابد، گرچه دیه به هر میزان که افزایش یابد، به همان نسبت تعهدات مالی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت هم بیشتر می‌شود. با این وجود در شورای عالی بیمه قرار بر این شد که گرچه نرخ دیه ۲۵ درصد افزایش یافته، اما حق بیمه شخص ثالث با ۲۱ درصد افزایش همراه شود.

عباسیان فر افزود: نرخ حق بیمه به تناسب با نوع وسیله اختصاص داده می‌شود، مثل پیکان، پراید دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و البته هر بیمه گذار باتوجه به سابقه خود بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به طور متوسط تخفیف داده می‌شود.

 

 

 

 

گرچه امسال نرخ دیه نسبت به سال قبل ۲۵ درصد اضافه شده، اما حق بیمه شخص ثالث ۲۱ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیرکل برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی ایران گفت با توجه به وضعیت تورم و سیاست دولت در کنترل قیمت و سیاست کاهش فشار اقتصادی بر مردم، گرچه نرخ دیه بالا می‌رود، اما برای رعایت حال مردم کمتر از آن رقم حق بیمه افزایش یابد، گرچه دیه به هر میزان که افزایش یابد، به همان نسبت تعهدات مالی شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت هم بیشتر می‌شود. با این وجود در شورای عالی بیمه قرار بر این شد که گرچه نرخ دیه ۲۵ درصد افزایش یافته، اما حق بیمه شخص ثالث با ۲۱ درصد افزایش همراه شود.

عباسیان فر افزود: نرخ حق بیمه به تناسب با نوع وسیله اختصاص داده می‌شود، مثل پیکان، پراید دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است و البته هر بیمه گذار باتوجه به سابقه خود بین ۳۰ تا ۴۰ درصد به طور متوسط تخفیف داده می‌شود.