رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان اعلام کرد: ۱۵ تیر، مهلت ثبت‌نام دانش‌آموزان در جهش تحصیلی

جهش تحصیلی

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: والدین تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند که با مراجعه به مدرسه و درخواست برای جهش تحصیلی، ثبت‌نام اولیه را انجام دهند.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، علی ممبینی اظهار کرد: برای جهش تحصیلی، از دوم تیرماه بخشنامه‌ای به مناطق آموزشی استان ابلاغ شد و براساس آن، والدین تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند که با مراجعه به مدرسه و درخواست دادن برای جهش تحصیلی، ثبت‌نام اولیه را انجام دهند.

وی افزود: ما نیز تا ۱۵ تیر فرصت داریم که اطلاعات و آمار را از مناطق آموزشی دریافت کنیم و پس از جمع‌آوری اطلاعات، ارزیابی دانش‌آموزان را انجام دهیم. همچنین تا ۲۳ مرداد فرصت داریم که کار جهش تحصیلی را به پایان برسانیم.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان بیان کرد: از والدین دانش‌آموزان درخواست می‌کنیم درصورتی‌که احساس می‌کنند که فرزندان آن‌ها توانایی جهش تحصیلی دارند، به مدرسه مراجعه و ثبت‌نام کنند.

ممبینی در پایان گفت: جهش تحصیلی از پایه اول به سوم ابتدایی، پایه دوم به چهارم ابتدایی، سوم به پنجم ابتدایی و از پایه چهارم به ششم ابتدایی امکان‌پذیر است.

رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: والدین تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند که با مراجعه به مدرسه و درخواست برای جهش تحصیلی، ثبت‌نام اولیه را انجام دهند.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، علی ممبینی اظهار کرد: برای جهش تحصیلی، از دوم تیرماه بخشنامه‌ای به مناطق آموزشی استان ابلاغ شد و براساس آن، والدین تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند که با مراجعه به مدرسه و درخواست دادن برای جهش تحصیلی، ثبت‌نام اولیه را انجام دهند.رئیس آموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت: والدین تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند که با مراجعه به مدرسه و درخواست برای جهش تحصیلی، ثبت‌نام اولیه را انجام دهند.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، علی ممبینی اظهار کرد: برای جهش تحصیلی، از دوم تیرماه بخشنامه‌ای به مناطق آموزشی استان ابلاغ شد و براساس آن، والدین تا ۱۵ تیرماه فرصت دارند که با مراجعه به مدرسه و درخواست دادن برای جهش تحصیلی، ثبت‌نام اولیه را انجام دهند.