درس مدیریتی مدیرعامل ملی حفاری به سایر مدیران

حفاری

درس مدیریتی مدیرعامل ملی حفاری به سایر مدیران

از بدو آمدن مهندس سیدعبدالله موسوی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی حفاری بسیاری از پرسنل و مدیران نگران از برخوردهای قهری!!

که در مدت اخیر باب شده بود و کارگران با استرس فراوان از

تعطیل شدن پیاپی دکل ها و پیمانکاران نگران از عدم پرداخت ها…همگی منتظر شروع یک طوفان بودند
اما رفتار توام با پختگی؛حسن خلق و شکیبایی مهندس موسوی

ظرف مدت کوتاه گذشته فضا را آرام و پرسنل و‌ مدیران شریف

و زحمتکش شرکت ملی حفاری ایران را راضی و خشنود

نموده است و این بر انتخاب هوشمندانه و سرشار از دانایی مهندس بیژن زنگنه وزیر کارکشته ی نفت بیش از بیش صحه می گذارد

مهندس موسوی که به فراست دریافته است که سیستم حفاری

همانند یک بیمار رو به احتضار نیاز به تزریق خون تازه دارد اما حتی در انتصابات و عزل ها هم رفتار محترمانه ایشان زبانزد همه ی پرسنل حفاری

بوده و خونسردی و اعتقاد ویژه ی ایشان به اینکه احترام

پرسنل باید به حد اعلی حفظ شود باعث بازگشت آرامش و ثبات به شرکت حفاری گردیده است
البته که ایشان به عنوان یک مدیر تکنوکرات و یک کوچ موفق

در بسیاری از پست ها ناگزیر به تغییرات است چرا که با درشکه

نمی توان در رالی های جهانی شرکت کرد مثلا در یکی از مناصب

شرکت ملی حفاری سابقا” یک نیروی نخبه؛تحصیلکرده

و دارای نبوغ و ابتکار فراوان را از روی عناد برداشته و جای او یک کارمند

معمولی با مدرک دیپلم درب و پنجره سازی!!! قرار داده اند

خب در این میان مهندس موسوی که نمی تواند دنباله رو انتصابات

اشتباه و جهت دار قبلی باشد و سازمان را باری به هر جهت

و ضعیف رها نماید ازین روی ایشان ناگزیر به انجام تغییرات در چندین پست کلیدی می باشد
اما مردمداری و حسن خلق و رفتار پدرانه ی ایشان

حتی با مدیران و روسایی که در پازل و سیستم او نمی گنجند مثال زدنی ست و می تواند الگو باشد

ما بی صبرانه منتظر بازگشت شادی و نشاط پرسنل شریف

و زحمتکش شرکت ملی حفاری و خانواده های محترم آنها هستیم و مطمئن هستیم

که بزودی این مهم با توجه به شایسته سالاری که این روزها

بر حفاری حاکم شده است و مانند سایر مشکلاتی که در مدت کوتاه حضور مهندس موسوی مرتفع گردید رخ خواهد داد

و دوباره روزهای امیدوارکننده و سرشار از روح کار و فعالیت به حفاری باز خواهند گشت

٢٣ دیماه٩٧ / بابک_طهماسبی