مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی روش های تامین پایدار خوراک پالایشگاه گازی پارسیان در سال آینده را تشریح کرد.

حمید ایزدی

حمید ایزدی

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد:حمید ایزدی در مورد تامین خوراک پایدار پالایشگاه گازی پارسیان گفت: در این زمینه محورهایی در نظر گرفته شده که می توان به طرح ارزیابی و تولید زودهنگام از میدان های پازن و مدار، احداث مرکز تفکیک میدان گازی تابناک و احداث ایستگاه تقویت فشار گاز میدان های وراوی و هما اشاره کرد.

وی توضیح داد: در طرح ارزیابی و تولید زودهنگام از میدان پازن با سرمایه گذاری ۷۵ میلیون دلار سه حلقه چاه تولیدی حفر و یا تکمیل خواهد شد و با نصب تسهیلات سطح الارضی روزانه سه میلیون متر مکعب گاز از آن برداشت و در برنامه بلند مدت تولید از این میدان نیز روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب هدف گذاری شده است.

ایزدی افزود: در طرح ارزیابی و تولید زودهنگام از میدان مدار نیز ۴۴ میلیون دلار سرمایه گذاری صورت گرفته و برنامه حفاری دو حلقه چاه تولیدی در دستور کار است که با تکمیل و نصب تسهیلات فرآِیندی سطح الارضی  روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب گاز تولید خواهد شد. میزان برداشت از این میدان در برنامه بلند مدت روزانه ۲۰ میلیون متر مکعب خواهد بود.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی  در باره پروژه احداث مرکز تفکیک میدان گازی تابناک تصریح کرد: در این پروژه سرمایه گذاری ۵۸ میلیون دلار در نظر گرفته شده است و تولید روزانه ۳۶ میلیون متر مکعب گاز با کیفیت مناسب تضمین خواهد شد.

به گفته ایزدی، در پروژه احداث ایستگاه تقویت فشار هما ۱۷۵ میلیون دلار سرمایه گذاری و تولید گاز بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون متر مکعب در روز طی مدت ۱۰ سال تضمین می شود. در پروژه احداث ایستگاه وراوی ۷۹ میلیون دلار سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است و تثبیت تولید روزانه هفت میلیون متر مکعب برای مدت ۹ سال هدفگذاری خواهد شد.