رئیس دانشگاه فرهنگیان خبر داد:جذب ۲۵ هزار نفر دانشجوی متعهد خدمت در دانشگاه فرهنگیان

دانشگاه فرهنگیان

رئیس دانشگاه فرهنگیان از موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور با جذب تعداد ۲۵ هزار نفر دانشجوی متعهد خدمت در این دانشگاه، از طریق کنکور سراسری سال جاری خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد، حسین خنیفر اظهار داشت: طی مذاکرات و مکاتبات صورت گرفته با سازمان اداری و استخدامی کشور، این سازمان به استناد تبصره (۱) ماده (۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ب) ماده (۶۳) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، موافقت اصولی خود را با جذب تعداد ۲۵ هزار نفر دانشجوی متعهد خدمت در دانشگاه فرهنگیان، از طریق کنکور سراسری اعلام کرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان افزود: در نامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، به وزارت آموزش و پرورش آمده است؛ مجوز نهایی، پس از تأمین اعتبار مورد نیاز برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان، استخدام و هزینه‌های آموزشی افراد با رعایت بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و در چارچوب مواد (۹) و (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، صادر خواهد شد.

وی، در پایان بر آمادگی دانشگاه فرهنگیان برای استقبال از پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال جاری در این دانشگاه، تأکید کرد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان افزود: در نامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، به وزارت آموزش و پرورش آمده است؛ مجوز نهایی، پس از تأمین اعتبار مورد نیاز برای پذیرش در دانشگاه فرهنگیان، استخدام و هزینه‌های آموزشی افراد با رعایت بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و در چارچوب مواد (۹) و (۱۸) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، صادر خواهد شد.

وی، در پایان بر آمادگی دانشگاه فرهنگیان برای استقبال از پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال جاری در این دانشگاه، تأکید کرد.

وی، در پایان بر آمادگی دانشگاه فرهنگیان برای استقبال از پذیرفته شدگان کنکور سراسری سال جاری در این دانشگاه، تأکید کرد.