صدور ۲۴ موافقت اصولی و جواز تاسیس طرح‌های کشاورزی در خوزستان

سازمان جهاد کشاورزی

سازمان جهاد کشاورزی

۲۴ فقره موافقت اصولی و جواز تأسیس در بخش کشاورزی خوزستان صادر شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، سید عباس موسوی مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور ۱۹ فقره موافقت اصولی با ظرفیت ۲۲۶ هزار و ۹۷۰ تن و سرمایه‌گذاری یک هزار و ۸۸ میلیارد ریال در آذرماه سال جاری خبر داد.

وی افزود: همچنین در این مدت ۵ جواز تأسیس به ظرفیت ۱۵ هزار تن با سرمایه‌گذاری ۳۳۰ میلیارد ریال صادر شده است.

موسوی ادامه داد: این طرح‌ها در زمینه بسته‌بندی سبزیجات و صیفی‌جات، برنجکوبی، تولید پودر ژل تصفیه‌شده آلوئه‌ورا، تولید انواع کودهای زیستی و مایع، بسته‌بندی خرما، بسته‌بندی میوه، بسته‌بندی حبوبات، غلات و برنج، احداث سردخانه دومداره، بسته‌بندی میوه خشک است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: با راه‌اندازی این طرح‌ها برای ۳۸۹ نفر ایجاد اشتغال خواهد شد.

۲۴ فقره موافقت اصولی و جواز تأسیس در بخش کشاورزی خوزستان صادر شد.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، سید عباس موسوی، مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان از صدور ۱۹ فقره موافقت اصولی با ظرفیت ۲۲۶ هزار و ۹۷۰ تن و سرمایه‌گذاری یک هزار و ۸۸ میلیارد ریال در آذرماه سال جاری خبر داد.وی افزود: همچنین در این مدت ۵ جواز تأسیس به ظرفیت ۱۵ هزار تن با سرمایه‌گذاری ۳۳۰ میلیارد ریال صادر شده است.موسوی ادامه داد: این طرح‌ها در زمینه بسته‌بندی سبزیجات و صیفی‌جات، برنجکوبی، تولید پودر ژل تصفیه‌شده آلوئه‌ورا، تولید انواع کودهای زیستی و مایع، بسته‌بندی خرما، بسته‌بندی میوه، بسته‌بندی حبوبات، غلات و برنج، احداث سردخانه دومداره، بسته‌بندی میوه خشک است.بسته‌بندی سبزیجات و صیفی‌جات، برنجکوبی، تولید پودر ژل تصفیه‌شده آلوئه‌ورا، تولید انواع کودهای زیستی و مایع، بسته‌بندی خرما، بسته‌بندی میوه، بسته‌بندی حبوبات، غلات و برنج، احداث سردخانه دومداره، بسته‌بندی میوه خشک است.بسته‌بندی سبزیجات و صیفی‌جات، برنجکوبی، تولید پودر ژل تصفیه‌شده آلوئه‌ورا، تولید انواع کودهای زیستی و مایع، بسته‌بندی خرما، بسته‌بندی میوه، بسته‌بندی حبوبات، غلات و برنج، احداث سردخانه دومداره، بسته‌بندی میوه خشک است.