اطلاعیه جدید کارت سوخت /امکان سوخت‌گیری با قیمت آزاد و غیرسهمیه‌ای برای کارت‌های سوخت شخصی

سوخت گیری

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اطلاعیه ای اعلام کرد، در صورت اتمام سهمیه سوخت ماهانه و یا ذخیره شده در کارت های سوخت شخصی، امکان سوخت گیری با قیمت آزاد و غیر سهمیه ای برای کارت های سوخت شخصی وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری فر آرویداد  ، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه شماره ۱۰ خود به موضوع امکان سوخت گیری با قیمت آزاد و غیر سهمیه ای برای کارتهای سوخت شخصی پرداخته است.

متن این اطلاعیه بدین شرح است: «به اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند، در صورت اتمام سهمیه سوخت ماهانه و یا ذخیره شده در کارت های سوخت شخصی، امکان سوختگیری با قیمت آزاد و غیر سهمیه ای برای کارتهای سوخت شخصی وجود دارد. لذا استفاده از کارت های آزاد موجود در جایگاه ها اختیاری بوده و هموطنان عزیز همچنان می توانند برای نرخ آزاد نیز از کارت های شخصی خود استفاده نمایند.»

در خصوص کارت‌سوخت شخصی خودروهای سواری بنزین سوز که ۶۰ لیتر در ماه سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دارند، پس از اتمام سهمیه ماهانه، امکان استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت‌گیری با بنزین ۳۰۰۰ تومانی تا سقف ۲۵۰ لیتر وجود دارد.

خمتن این اطلاعیه بدین شرح است: «به اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند، در صورت اتمام سهمیه سوخت ماهانه و یا ذخیره شده در کارت های سوخت شخصی، امکان سوختگیری با قیمت آزاد و غیر سهمیه ای برای کارتهای سوخت شخصی وجود دارد. لذا استفاده از کارت های آزاد موجود در جایگاه ها اختیاری بوده و هموطنان عزیز همچنان می توانند برای نرخ آزاد نیز از کارت های شخصی خود استفاده نمایند.»در خصوص کارت‌سوخت شخصی خودروهای سواری بنزین سوز که ۶۰ لیتر در ماه سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دارند، پس از اتمام سهمیه ماهانه، امکان استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت‌گیری با بنزین ۳۰۰۰ تومانی تا سقف ۲۵۰ لیتر وجود دارد.مچنان می توانند برای نرخ آزاد نیز از کارت های شخصی خود استفاده نمایند.»در خصوص کارت‌سوخت شخصی خودروهای سواری بنزین سوز که ۶۰ لیتر در ماه سهمیه ۱۵۰۰ تومانی دارند، پس از اتمام سهمیه ماهانه، امکان استفاده از کارت سوخت شخصی برای سوخت‌گیری با بنزین ۳۰۰۰ تومانی تا سقف ۲۵۰ لیتر وجود دارد.

خ