هدف راهبری شرکت متن، استفاده حداکثری از توان و ظرفیت‎های داخلی است

شرکت متن

عضو و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی شرکت متن، هدف راهبردی کمیته ساخت داخل را استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توان ساخت داخل اعلام می کند.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد ، علی عباسی لرکی، هدف راهبردی کمیته ساخت داخل در شرکت متن را استفاده حداکثری از ظرفیت و توان ساخت داخل خواند و گفت: با توجه به نامگذاری سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، تأکید براین اصل است که در این راستا از ظرفیت‌ها و توان تولید داخل به نحو مطلوبی استفاده و از سازندگان داخلی حمایت شود تا چرخ تولید اقتصادی کشور به ویژه در حوزه‌ نفت در بهترین وضعیت ممکن در حال حرکت باشد.

وی، اقتصاد مقاومتی را روشی مبتکرانه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه کشور خواند و گفت: هدف اصلی شرکت مهندسی و توسعه نفت در این راستا کمترین وابستگی به کشورهای خارجی در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی توسعه است.

عباسی لرکی افزود: اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مستلزم تغییر نگرش اساسی در ساختارهای اقتصادی و اجرایی کشور است که به طور قطع با یاری خداوند و به کارگیری توان فنی پیمانکاران داخلی به خوبی قابل اجراست.

عضو و دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی شرکت متن، هدف راهبردی کمیته ساخت داخل را استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و توان ساخت داخل اعلام می کند.به گزارش پایگاه خبری فرارویداد ، علی عباسی لرکی، هدف راهبردی کمیته ساخت داخل در شرکت متن را استفاده حداکثری از ظرفیت و توان ساخت داخل خواند و گفت: با توجه به نامگذاری سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، تأکید براین اصل است که در این راستا از ظرفیت‌ها و توان تولید داخل به نحو مطلوبی استفاده و از سازندگان داخلی حمایت شود تا چرخ تولید اقتصادی کشور به ویژه در حوزه‌ نفت در بهترین وضعیت ممکن در حال حرکت باشد.وی، اقتصاد مقاومتی را روشی مبتکرانه برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه کشور خواند و گفت: هدف اصلی شرکت مهندسی و توسعه نفت در این راستا کمترین وابستگی به کشورهای خارجی در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی توسعه است.