انتصاب مدیرکل جدید املاک و مستغلات شهرداری اهواز

شهرداری اهواز

طی حکمی از سوی موسی شاعری شهردار اهواز, آقای ایرج عباسی نصر با حفظ سمت بعنوان سرپرست سرپرست اداره کل املاک و مستغلات شهرداری اهواز منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، در حکم آقای عباسی نصر چنین آمده است: نظر به تجربیات ارزنده جنابعالی و به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست اداره کل املاک و مستغلات  شهرداری اهواز منصوب می نمایم، امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه ی امکانات در جهت ارائه خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.

گفتنی است پیش از این  آقای عطار مدیر اداره کل املاک و مستغلات شهرداری اهواز بود.

طی حکمی از سوی موسی شاعری شهردار اهواز, آقای ایرج عباسی نصر با حفظ سمت بعنوان سرپرست سرپرست اداره کل املاک و مستغلات شهرداری اهواز منصوب شد.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، در حکم آقای عباسی نصر چنین آمده است: نظر به تجربیات ارزنده جنابعالی و به موجب این حکم شما را به عنوان سرپرست اداره کل املاک و مستغلات شهرداری اهواز منصوب می نمایم، امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه ی امکانات در جهت ارائه خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.گفتنی است پیش از این  آقای عطار مدیر اداره کل املاک و مستغلات شهرداری اهواز بود.حکم شما را به عنوان سرپرست اداره کل املاک و مستغلات شهرداری اهواز منصوب می نمایم، امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه ی امکانات در جهت ارائه خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.گفتنی است پیش از این  آقای عطار مدیر اداره کل املاک و مستغلات شهرداری اهواز بودحکم شما را به عنوان سرپرست اداره کل املاک و مستغلات شهرداری اهواز منصوب می نمایم، امید است با اتکال به درگاه خداوند متعال و استفاده بهینه از کلیه ی امکانات در جهت ارائه خدمات به مردم شریف اهواز موفق و موید باشید.گفتنی است پیش از این  آقای عطار مدیر اداره کل املاک و مستغلات شهرداری اهواز بود.