علت فشار سازمان میادین شهرداری بر کسبه ی میدان غدیر اهواز چیست؟ آیا باید منتظر یک تقابل و معضل جدید در خوزستان باشیم؟

شهرداری

علت فشار سازمان میادین شهرداری بر کسبه ی میدان غدیر اهواز چیست؟ آیا باید منتظر یک تقابل و معضل جدید در خوزستان باشیم؟

 

در حالیکه کسبه ی میدان غدیر اهواز یا همان میوه و تره بار فروشان اهواز

جزء کسبه ی زحمتکش و قدیمی خوزستان می باشند

که همگی کسبه ای آبرومند و صلح جو و آرامش طلب هستند

که سالها بدون کمترین حاشیه میوه و تره بار خانواده های خوزستانی

را تامین کرده اند چند صباحی است که به یکباره سازمان

میادین شهرداری شروع به دادن دستورات مختلف که بعضی از آنها و طبق اسناد و مستندات قانونی کسبه خلاف منافع قانونی

کسبه ی میدان است این کسبه ی شریف و آرام را مشوش و ناراضی نموده است

این در حالی است که مهندس منصور کتانباف شهردار اهواز

نیز اعتقاد دارد که حق با کسبه است و طی پرونده ای که توسط سازمان میادین شهرداری به سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

ارسال شده است و رایی که این سازمان مبنی بر محکومیت کسبه صادر نموده است شهردار اهواز اعتقاد دارد که مدارک و مستندات

قانونی کسبه توسط اتحادیه دیر به مراجع ذیصلاح ارسال گردیده و بعد از ابلاغ حکم بوده است

 

حال یک سوال؟ چنانچه مستندات و اسناد قانونی کسبه حتی دیر هم به مفاسد اقتصادی یا هر ارگانی ارسال شده باشد آیا نباید حکم صادره مورد بازنگری و تحدید نظر قرار گیرد؟!

 

در حال حاضر و شرایط فعلی که استان دستخوش

التهابات کارگری و صنفی است بهتر است که حرف

این صنف قدیمی و استخواندار که چیزی جز مطالبات صنفی و قانونی

خود نمی خواهند توسط استاندار شریف و شهردار محترم اهواز

شنیده شده و به مشکلات آنها رسیدگی شود

تا گره ای که با دست باز می شود به دندان کشیده نشود و این موضوع آغازگر دردسری جدید و لاینحل در خوزستان نگردد

 

این کسبه اعلام کرده اند که بی صبرانه منتظر ورود استاندار دلسوز و محبوب خوزستان به موضوع و احقاق حق توسط ایشان هستیم

ما نیز منتظر ورود استاندار همیشه در صحنه ی خوزستان برای حل و رسیدگی به خواسته های به حق این قشر زحمتکش و شریف خوزستان هستیم