مدیرعامل برق منطقه‌ای خوزستان:صادرات برق به عراق افزایش می‌یابد

صادرات برق

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: شبکه برق ایران و عراق از طریق شبکه برق خوزستان با موفقیت سنکرون و شبکه برق دو کشور همسان‌سازی شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، محمود دشت‌بزرگ اظهار کرد: سنکرون سازی به معنی وصل کردن دو شبکه کاملاً مجزا به هم است، به طریقی که هیچ نوع شدت جریان ضربه‌ای قابل ملاحظه‌ای ایجاد نکند و به نوعی همسان سازی و رویت پذیری در بین شبکه برق دو کشور رخ داده است.

وی افزود: روز ۱۰ آبان ماه با حضور استاندار خوزستان در دیسپاچینگ جنوب، وزیر نیرو و معاون وزیر انرژی عراق در تهران، این سنکرون سازی انجام و شبکه برق دو کشور به هم وصل شد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان تصریح کرد: این همسان و هم فازسازی کمک می‌کند تا تبادل برق به راحتی انجام و حجم انتقال برق افزایش پیدا کند و حتی در صورت نیاز از شبکه عراق، برق دریافت کنیم.

دشت‌بزرگ، سنکرون سازی شبکه برق ایران و عراق از طریق شبکه برق خوزستان را نشانی از قابلیت و ظرفیت منصوبه برق در خوزستان اعلام کرد.

وی تاکید کرد: سنکرون سازی به ما این فرصت را می‌دهد تا از طریق شبکه برق عراق به کشورهای همسایه آن نیز وصل شده و به قدرت‌های انرژی در منطقه تبدیل شویم.

دشت‌بزرگ تاکید کرد: در حال حاضر میزان  صادرات برق ایران به کشور عراق در بالاترین میزان خود است و طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام شده بنا است حجم صادرات و تبادل انرژی بین دو کشور افزایش یابد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: شبکه برق ایران و عراق از طریق شبکه برق خوزستان با موفقیت سنکرون و شبکه برق دو کشور همسان‌سازی شد.به گزارش پایگاه خبری دانش و انرژی ، به نقل از شرکت برق منطقه‌ای خوزستان، محمود دشت‌بزرگ اظهار کرد: سنکرون سازی به معنی وصل کردن دو شبکه کاملاً مجزا به هم است، به طریقی که هیچ نوع شدت جریان ضربه‌ای قابل ملاحظه‌ای ایجاد نکند و به نوعی همسان سازی و رویت پذیری در بین شبکه برق دو کشور رخ داده است.