مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز عنوان کرد:شهروندان اهوازی تا می‌توانند در مصرف برق صرفه‌جویی کنند

صرفه‌جویی برق

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز خواستار حداکثر صرفه‌جویی برق به ویژه در ساعات اوج مصرف شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، حسن کریمی اظهار کرد: با توجه به ورود سامانه هوای گرم در هفته جاری، رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی در مصرف برق باید در دستور کار شهروندان اهوازی قرار بگیرد.

وی افزود: از شهروندان اهوازی درخواست می کنیم در مصرف برق به ویژه در ساعات پیک یا اوج مصرف یعنی از ساعت ۱۳ تا ۱۷ و از غروب اهواز تا ساعت ۲۳ صرفه‌جویی کنند.

کریمی عنوان کرد: با توجه به شرایط گرمای هوا و شرکت توزیع نیروی برق اهواز در اهواز، تعطیلی ادارات و بانک‌ها می تواند نقش موثری در کاهش مصرف داشته باشد اما لزوم رعایت الگوی مصرف از سوی شهروندان نیز ضروری است.

وی افزود: استمرار خدمات رسانی با رعایت الگوی بهینه مصرف برف از سوی شهروندان اهوازی محقق خواهد شد. در این روزهای گرم توصیه می کنیم شهروندان از لوازم برقی غیرضروری به ویژه در ساعت های پیک استفاده نکنند.

کریمی عنوان کرد: با توجه به شرایط گرمای هوا و افزایش مصرف برق در اهواز، تعطیلی ادارات و بانک‌ها می تواند نقش موثری در کاهش مصرف داشته باشد اما لزوم رعایت الگوی مصرف از سوی شهروندان نیز ضروری است.وی افزود: استمرار خدمات رسانی با رعایت الگوی بهینه مصرف برف از سوی شهروندان اهوازی محقق خواهد شد. در این روزهای گرم توصیه می کنیم شهروندان از لوازم برقی غیرضروری به ویژه در ساعت های پیک استفاده نکنند.کریمی عنوان کرد: با توجه به شرایط گرمای هوا و افزایش مصرف برق در اهواز، تعطیلی ادارات و بانک‌ها می تواند نقش موثری در کاهش مصرف داشته باشد اما لزوم رعایت الگوی مصرف از سوی شهروندان نیز ضروری است.وی افزود: استمرار خدمات رسانی با رعایت الگوی بهینه مصرف برف از سوی شهروندان اهوازی محقق خواهد شد. در این روزهای گرم توصیه می کنیم شهروندان از لوازم برقی غیرضروری به ویژه در ساعت های پیک استفاده نکنند.