طی حکمی از سوی رامین روغنیان سرپرست معاونت مدیر امور فنی منصوب شد

طی حکمی از سوی مهندس رامین روغنیان؛مهندس قدرت اله صادقی به عنوان سرپرست معاونت مدیر امور فنی(زمین شناسی گسترشی) مناطق نفتخیز جنوب منصوب شد.
شایان ذکر است مهندس قدرت اله صادقی با بیش از ۳۰ سال سابقه کار در اداره زمین شناسی گسترشی مناطق نفت‌خیز جنوب یکی از باسابقه ترین مدیران این مجموعه می باشد که سمت‌های زمین شناس ۲،زمین شناس یک،زمین شناس ارشد ،سرپرست پروژه و همچنین رئیس عملیات منطقه دزفول شمالی و لرستان را در کارنامه دارد ایشان همچنین از ایثارگران عزیز دوران دفاع مقدس می باشد
پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم.

 

طی حکمی از سوی مهندس رامین روغنیان؛مهندس قدرت اله صادقی به عنوان سرپرست معاونت مدیر امور فنی(زمین شناسی گسترشی) مناطق نفتخیز جنوب منصوب شد.
شایان ذکر است مهندس قدرت اله صادقی با بیش از ۳۰ سال سابقه کار در اداره زمین شناسی گسترشی مناطق نفت‌خیز جنوب یکی از باسابقه ترین مدیران این مجموعه می باشد که سمت‌های زمین شناس ۲،زمین شناس یک،زمین شناس ارشد ،سرپرست پروژه و همچنین رئیس عملیات منطقه دزفول شمالی و لرستان را در کارنامه دارد ایشان همچنین از ایثارگران عزیز دوران دفاع مقدس می باشد
پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم.طی حکمی از سوی مهندس رامین روغنیان؛مهندس قدرت اله صادقی به عنوان سرپرست معاونت مدیر امور فنی(زمین شناسی گسترشی) مناطق نفتخیز جنوب منصوب شد.
شایان ذکر است مهندس قدرت اله صادقی با بیش از ۳۰ سال سابقه کار در اداره زمین شناسی گسترشی مناطق نفت‌خیز جنوب یکی از باسابقه ترین مدیران این مجموعه می باشد که سمت‌های زمین شناس ۲،زمین شناس یک،زمین شناس ارشد ،سرپرست پروژه و همچنین رئیس عملیات منطقه دزفول شمالی و لرستان را در کارنامه دارد ایشان همچنین از ایثارگران عزیز دوران دفاع مقدس می باشد
پایگاه خبری فرا رویداد این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت و سربلندی می نماییم.