چه کسانی نمی خواهند فولاد اکسین رنگ آرامش ببیند؟

فولاد اکسین خوزستان

فولاد اکسین خوزستان دهمین تولید کننده ی ورق های عریض در جهان و تنها ترین در خاورمیانه و آفریقا که بهمن ماه سال گذشته در حالت بحران و نیمه تعطیلی بود طی ۶ ماه گذشته با انتصاب مدیر عامل و هیآت مدیره جدید توسط وزارت تعاون و اقتصاد به رسالت اصلی خود که همان تولید ورق های عریض API و X70 برگشت و کشور را در تامین تولید ورق های مذکور جهت پروژه ملی و فوق استراتژی انتقال خط لوله نفت ۱۱۰۰ کیلومتری گوره به جاسک که تحت نظارت مستقیم مقامات ارشد کشور است بی نیاز نمود و از خروج چندین میلیارد دلاری ارز از کشور جلوگیری کرد با این شاهکار بزرگ ملی و تماما بومی که توسط فولاد اکسین خوزستان در حال انجام است منافع چه کسانی به خطر افتاد که در راستای ایجاد تحریم های ظالمانه و جنگ اقتصادی استکبار جهانی علیه مردم شریف ایران و حوزه صنعت در حال حاشیه سازی و ایجاد تشویش اذهان عمومی علیه مدیر عامل، هیات مدیره و کارکنان خدوم فولاد اکسین می باشند.

نکته جالب این است که طی ۶ ماه گذشته حقوق ماهیانه کارکنان،بیمه، مالیات ، مطالبات پیمانکاران و …به موقع پرداخت و هیچ گونه معوقه ای وجود ندارد و این نوعی رکورد از آغاز فعالیت شرکت می باشد و سود حاصله از این تولیدات به ذینفعان پرداخت و دست دلالان از اکسین قطع گردید.

فولاد اکسین خوزستان دهمین تولید کننده ی ورق های عریض در جهان و تنها ترین در خاورمیانه و آفریقا که بهمن ماه سال گذشته در حالت بحران و نیمه تعطیلی بود طی ۶ ماه گذشته با انتصاب مدیر عامل و هیآت مدیره جدید توسط وزارت تعاون و اقتصاد به رسالت اصلی خود که همان تولید ورق های عریض API و X70 برگشت و کشور را در تامین تولید ورق های مذکور جهت پروژه ملی و فوق استراتژی انتقال خط لوله نفت ۱۱۰۰ کیلومتری گوره به جاسک که تحت نظارت مستقیم مقامات ارشد کشور است بی نیاز نمود و از خروج چندین میلیارد دلاری ارز از کشور جلوگیری کرد با این شاهکار بزرگ ملی و تماما بومی که توسط فولاد اکسین خوزستان