پایان شهریورماه ۹۸، پایان صدور قبض برق در شهر اهواز/ ثبت نام درسامانه الکترونیکی

قبض برق

شرکت توزیع نیروی برق اهواز پایان صدور قبض برق در کلانشهر اهواز را پایان شهریورماه سال جاری اعلام کرد. 

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، قبض کاغذی برق در این کلانشهر اهواز تا  پایان شهریورماه سال جاری حذف می‌شود و صورتحساب برق مصرفی مشترکان بصورت پیامکی ارسال خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق اهواز از شهروندان خواست برای دریافت صورتحساب الکترونیکی، رمز رایانه ۹ رقمی روی قبض برق خود را تا پایان شهریورماه ۹۸ به وسیله تلفن همراه به سامانه ۱۰۰۰۸۱۲۱ پیامک و نسبت به ثبت شماره تلفن همراه خود در سامانه الکترونیکی مشترکین اقدام کنند.

مشترکین پس از دریافت پیامک صورتحساب برق، رمز رایانه در پیامک دریافتی را با رمز رایانه روی قبض خود مطابقت کنند.

این شرکت همچنین تاکید کرد در صورت عدم ثبت رمز رایانه به روش فوق هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده مشترک است .

شرکت توزیع نیروی برق اهواز پایان صدور قبض برق در کلانشهر اهواز را پایان شهریورماه سال جاری اعلام کرد. به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، قبض کاغذی برق در این کلانشهر اهواز تا  پایان شهریورماه سال جاری حذف می‌شود و صورتحساب برق مصرفی مشترکان بصورت پیامکی ارسال خواهد شد.شرکت توزیع نیروی برق اهواز از شهروندان خواست برای دریافت صورتحساب الکترونیکی، رمز رایانه ۹ رقمی روی قبض برق خود را تا پایان شهریورماه ۹۸ به وسیله تلفن همراه به سامانه ۱۰۰۰۸۱۲۱ پیامک و نسبت به ثبت شماره تلفن همراه خود در سامانه الکترونیکی مشترکین اقدام کنند.مشترکین پس از دریافت پیامک صورتحساب برق، رمز رایانه در پیامک دریافتی را با رمز رایانه روی قبض خود مطابقت کنند.این شرکت همچنین تاکید کرد در صورت عدم ثبت رمز رایانه به روش فوق هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده مشترک است .نسبت به ثبت شماره تلفن همراه خود در سامانه الکترونیکی مشترکین اقدام کنند.مشترکین پس از دریافت پیامک صورتحساب برق، رمز رایانه در پیامک دریافتی را با رمز رایانه روی قبض خود مطابقت کنند.این شرکت همچنین تاکید کرد در صورت عدم ثبت رمز رایانه به روش فوق هرگونه عواقب ناشی از آن بر عهده مشترک است .