قطعی گاز در برخی مناطق اهواز

قطعی گاز

امشب گاز در برخی مناطق شهر اهواز قطع خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، رئیس روابط عمومی شرکت گاز خوزستان گفت: گاز مشترکان منطقه فرهنگ شهرمنازل مخابرات خیابان‌های ساهی ۴، ۵، ۶ و ۷ وخیابان‌های امنیت ۱، ۲، ۳ و ۴ و خیابان‌های انتظام ۱، ۲ و ۳، شهرک دانشگاه خ دانشجو یک و خ اصلی بلوار گلستان از فلکه فرهنگ شهر تا نبش بلوار گلدیس از امشب ساعت ۲۰ به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.

فهد خباز افزود: این قطعی به علت انجام تعمیرات اضطراری اعمال و از مشترکان درخواست می‌شود در زمان قطعی گاز از دستکاری رگولاتور و کنتور‌های منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی خود را تا وصل مجددجران گاز به حالت بسته نگه دارند.

 خوزستان بیش از ۹۷۹ هزار نفر در ۷۷ شهر و ۱۷۶۸ روستا از نعمت گاز بهره‌مند هستند.

همچنین در استان بیش از ۶۵۵ هزار انشعاب نصب شده و ۱۸ هزار و ۴۳۱ کیلومتر خطوط و شبکه گاز وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، رئیس روابط عمومی شرکت گاز خوزستان گفت: گاز مشترکان منطقه فرهنگ شهرمنازل مخابرات خیابان‌های ساهی ۴، ۵، ۶ و ۷ وخیابان‌های امنیت ۱، ۲، ۳ و ۴ و خیابان‌های انتظام ۱، ۲ و ۳، شهرک دانشگاه خ دانشجو یک و خ اصلی بلوار گلستان از فلکه فرهنگ شهر تا نبش بلوار گلدیس از امشب ساعت ۲۰ به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.  فهد خباز افزود: این قطعی به علت انجام تعمیرات اضطراری اعمال و از مشترکان درخواست می‌شود در زمان قطعی گاز از دستکاری رگولاتور و کنتور‌های منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی خود را تا وصل مجددجران گاز به حالت بسته نگه دارند.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، رئیس روابط عمومی شرکت گاز خوزستان گفت: گاز مشترکان منطقه فرهنگ شهرمنازل مخابرات خیابان‌های ساهی ۴، ۵، ۶ و ۷ وخیابان‌های امنیت ۱، ۲، ۳ و ۴ و خیابان‌های انتظام ۱، ۲ و ۳، شهرک دانشگاه خ دانشجو یک و خ اصلی بلوار گلستان از فلکه فرهنگ شهر تا نبش بلوار گلدیس از امشب ساعت ۲۰ به مدت ۲۴ ساعت قطع خواهد شد.  فهد خباز افزود: این قطعی به علت انجام تعمیرات اضطراری اعمال و از مشترکان درخواست می‌شود در زمان قطعی گاز از دستکاری رگولاتور و کنتور‌های منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی خود را تا وصل مجددجران گاز به حالت بسته نگه دارند.