مدیر مهندسی و طرح‌های شرکت ملی پخش منصوب شد
مدیرعامل شرکت ملی  فرآورده‌های نفتی ایران با صدور حکمی کاوس سامانی را به‌عنوان مدیر مهندسی و طرح‌های شرکت ملی پخش منصوب کرد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، کرامت ویس‌کرمی پیش از این، در آبان‌ماه امسال با ابلاغ حکمی کاوس سامانی را به‌عنوان سرپرست مدیریت مهندسی و طرح‌ها منصوب کرد.

وی در حکم جدید ضمن آرزوی توفیق برای مدیر جدید از خدمات رضا کشاورزی در زمان تصدی این سمت تشکر و قدردانی کرده است.

استفاده از روزآمدترین نرم‌افزارها و فناوری‌های مرتبط با مهندسی و طرح‌ها، توجه ویژه به آموزش و ارتقای توان علمی و فنی کارشناسان در سطح مدیریت و مناطق، بازنگری و تدوین اساسی فرآیندهای طراحی برای اجرای صحیح و اصولی پروژه‌ها با بهره‌گیری از سیستم‌های مدرن و روزآمد کنترل پروژه‌ها، توجه ویژه به تولید ملی و تلاش حداکثری برای بهره‌گیری از سیتم‌های مدرن و روزآمد کنترل پروژه‌ها، توجه ویژه به تولید ملی و تلاش حداکثری جهت بهره‌مندی از توان شرکت‌های داخلی از جمله مواردی بود که مدیرعامل شرکت ملی پخش در این حکم بر آن تأکید کرده است.

پایگاه خبری گفتمان نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماییم.

 

 

 

 

 

وی در حکم جدید ضمن آرزوی توفیق برای مدیر جدید از خدمات رضا کشاورزی در زمان تصدی این سمت تشکر و قدردانی کرده است.

استفاده از روزآمدترین نرم‌افزارها و فناوری‌های مرتبط با مهندسی و طرح‌ها، توجه ویژه به آموزش و ارتقای توان علمی و فنی کارشناسان در سطح مدیریت و مناطق، بازنگری و تدوین اساسی فرآیندهای طراحی برای اجرای صحیح و اصولی پروژه‌ها با بهره‌گیری از سیستم‌های مدرن و روزآمد کنترل پروژه‌ها، توجه ویژه به تولید ملی و تلاش حداکثری برای بهره‌گیری از سیتم‌های مدرن و روزآمد کنترل پروژه‌ها، توجه ویژه به تولید ملی و تلاش حداکثری جهت بهره‌مندی از توان شرکت‌های داخلی از جمله مواردی بود که مدیرعامل شرکت ملی پخش در این حکم بر آن تأکید کرده است.

پایگاه خبری گفتمان نیوز این انتصاب شایسته را تبریک عرض نموده و برای ایشان در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت می نماییم.