مدیر کل حفاظت محیط زیست استان عنوان کرد:ناسالم بودن هوای سه شهر خوزستان

ناسالم بودن هوا

هوای سه شهر خوزستان برای تمامی گروه های سنی ناسالم است.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بر اساس آخرین پایش سطح کیفی هوای کشور، شاخص هوا  در هندیجان ۱۵۴، شادگان ۱۵۲، و ماهشهر به ۱۵۱‌ای کیو آر است.

محمد جواد اشرفی افزود: این وضعیت نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای تمامی گروه‌های سنی است.

وی ادامه داد: همچنین شاخص هوا درشوشتر به ۱۴۸‌ای کیو آر رسید که نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس است.

شاخص کیفی هوا (AQI) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحد‌های مختلف هستند، تبدیل به یک عدد بدون واحد کرده و وضعیت آلودگی هوا را سطوح مختلف نمایش می‌دهد.

هوای سه شهر خوزستان برای تمامی گروه های سنی ناسالم است.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بر اساس آخرین پایش سطح کیفی هوای کشور، شاخص هوا  در هندیجان ۱۵۴، شادگان ۱۵۲، و ماهشهر به ۱۵۱‌ای کیو آر است.هوای سه شهر خوزستان برای تمامی گروه های سنی ناسالم است.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بر اساس آخرین پایش سطح کیفی هوای کشور، شاخص هوا  در هندیجان ۱۵۴، شادگان ۱۵۲، و ماهشهر به ۱۵۱‌ای کیو آر است.هوای سه شهر خوزستان برای تمامی گروه های سنی ناسالم است.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بر اساس آخرین پایش سطح کیفی هوای کشور، شاخص هوا  در هندیجان ۱۵۴، شادگان ۱۵۲، و ماهشهر به ۱۵۱‌ای کیو آر است.هوای سه شهر خوزستان برای تمامی گروه های سنی ناسالم است.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفت: بر اساس آخرین پایش سطح کیفی هوای کشور، شاخص هوا  در هندیجان ۱۵۴، شادگان ۱۵۲، و ماهشهر به ۱۵۱‌ای کیو آر است.