مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان عنوان کرد:افزایش ۴.۵ درصدی مصرف برق در خوزستان

مصرف برق

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: دیروز اوج مصرف برق در خوزستان در ساعت ۱۶ و ۳۶ دقیقه ثبت شد و این میزان به هشت هزار و ۱۳۲ مگاوات رسید.

محمود دشت بزرگ افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال که هفت هزار و ۷۶۲ مگاوات بوده است، رشد چهار و نیم درصدی مصرف برق را نشان می‌دهد.

وی از شهروندان خواست مصرف درست و بهینه انرژی برق را مد نظر قرار دهند و با رعایت الگوی صحیح مصرف؛ صنعت برق را در تامین برق پایدار یاری کنند.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تولید وانتقال نیروی برق را در سطح پراکنده دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در مساحتی حدود ۸۱ هزار کیلومتر مربع به عهده دارد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: دیروز اوج مصرف برق در خوزستان در ساعت ۱۶ و ۳۶ دقیقه ثبت شد و این میزان به هشت هزار و ۱۳۲ مگاوات رسید.محمود دشت بزرگ افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال که هفت هزار و ۷۶۲ مگاوات بوده است، رشد چهار و نیم درصدی مصرف برق را نشان می‌دهد.وی از شهروندان خواست مصرف درست و بهینه انرژی برق را مد نظر قرار دهند و با رعایت الگوی صحیح مصرف؛ صنعت برق را در تامین برق پایدار یاری کنند.شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تولید وانتقال نیروی برق را در سطح پراکنده دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در مساحتی حدود ۸۱ هزار کیلومتر مربع به عهده دارد.مصرف برق را نشان می‌دهد.وی از شهروندان خواست مصرف درست و بهینه انرژی برق را مد نظر قرار دهند و با رعایت الگوی صحیح مصرف؛ صنعت برق را در تامین برق پایدار یاری کنند.شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تولید وانتقال نیروی برق را در سطح پراکنده دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در مساحتی حدود ۸۱ هزار کیلومتر مربع به عهده دارد.