مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مطرح کرد:کاهش ۹ درصدی مصرف برق در خوزستان

مصرف برق

مصرف برق خوزستان در ساعت اوج مصرف دیروز ۹/۷ درصد کاهش یافت.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: دیروز اوج مصرف برق (پیک مصرف) در خوزستان در ساعت ۲۳ و ۴۹ دقیقه دیروز و به میزان چهار هزار و ۳۴۶ مگاوات ثبت شد.

محمود دشت بزرگ افزود: این میزان نسبت به مشابه پارسال که چهار هزار و ۸۱۸ مگاوات بوده است، ۹/۷ درصد کاهش مصرف را نشان می‌دهد.

وی از شهروندان خواست مصرف بهینه انرژی برق را سرلوحه کار خود قرار دهند و با رعایت الگوی مصرف؛ صنعت برق را در تامین برق پایدار همراهی کنند.

شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تولید وانتقال نیروی برق را در سطح پراکنده دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در مساحتی حدود ۸۱ هزار کیلومتر مربع به عهده دارد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: دیروز اوج مصرف برق (پیک مصرف) در خوزستان در ساعت ۲۳ و ۴۹ دقیقه دیروز و به میزان چهار هزار و ۳۴۶ مگاوات ثبت شد.محمود دشت بزرگ افزود: این میزان نسبت به مشابه پارسال که چهار هزار و ۸۱۸ مگاوات بوده است، ۹/۷ درصد کاهش مصرف را نشان می‌دهد.وی از شهروندان خواست مصرف بهینه انرژی برق را سرلوحه کار خود قرار دهند و با رعایت الگوی مصرف؛ صنعت برق را در تامین برق پایدار همراهی کنند.
شرکت برق منطقه‌ای خوزستان مسئولیت تولید وانتقال نیروی برق را در سطح پراکنده دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در مساحتی حدود ۸۱ هزار کیلومتر مربع به عهده دارد.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای خوزستان گفت: دیروز اوج مصرف برق (پیک مصرف) در خوزستان در ساعت ۲۳ و ۴۹ دقیقه دیروز و به میزان چهار هزار و ۳۴۶ مگاوات ثبت شد.محمود دشت بزرگ افزود: این میزان نسبت به مشابه پارسال که چهار هزار و ۸۱۸ مگاوات بوده است، ۹/۷ درصد کاهش مصرف را نشان می‌دهد.وی از شهروندان خواست مصرف بهینه انرژی برق را سرلوحه کار خود قرار دهند و با رعایت الگوی مصرف؛ صنعت برق را در تامین برق