معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات: اسکله‌های پارکینگ صیادی در بندر آبادان احداث می‌شود

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران گفت: اسکله‌های پارکینگ بندر صیادی آبادان به عنوان یکی از مطالبات جدی صیادان آبادانی و در راستای تامین امنیت شناورهای صیادی و توسعه گردشگری احداث می‌شود.

سیدمصطفی بهشتیان در حاشیه مراسم پروژه احداث اسکله‌های پارکینگ فاز ۲ بندر صیادی آبادان اظهار کرد: فاز یک این پروژه شامل اسکله و جایگاه تخلیه صید است که به وسعت یک هزار متر مربع ساخته شده و در حال ارائه خدمات به جامعه صیادی است.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛  وی اهداف اجرای پروژه اسکله‌های‌ پارکینگ صیادی در بندر آبادان را تامین امنیت دریانوردی و توسعه گردشگری مطرح کرد و در خصوص جزییات مشخصات فیزیکی طرح افزود: این پروژه شامل تهیه مصالح و اجرای اسکله‌های شمع و عرشه بتنی به طول حدود ۴۴۷ متر و عرض پنج متر و همچنین دو عدد پل دسترسی هر یک به طول حدود ۵۱ متر و به عرض پنج متر است.

بهشتیان عنوان کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته مبلغ اولیه قرارداد عملیات اجرایی ۱۲۹ میلیارد تومان است که امیدواریم با کمک مقامات استانی، پیگیری نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و تلاش سازمان شیلات ایران این پروژه در مدت تعیین شده ۳۰ ماهه به بهره‌برداری برسد.

بندر صیادی آبادان واقع در شهر آبادان و در کرانه غربی اروندرود و در مجاورت بازار مرکزی این شهر واقع شده است و موقعیت احداث اسکله‌های پارکینگ نیز در بخش جنوبی اسکله جدیدالاحداث بندر صیادی آبادان (اسکله تخلیه صید و بارگیری تدارکات) است.

*

معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران گفت: اسکله‌های پارکینگ بندر صیادی آبادان به عنوان یکی از مطالبات جدی صیادان آبادانی و در راستای تامین امنیت شناورهای صیادی و توسعه گردشگری احداث می‌شود.

سیدمصطفی بهشتیان در حاشیه مراسم پروژه احداث اسکله‌های پارکینگ فاز ۲ بندر صیادی آبادان اظهار کرد: فاز یک این پروژه شامل اسکله و جایگاه تخلیه صید است که به وسعت یک هزار متر مربع ساخته شده و در حال ارائه خدمات به جامعه صیادی است.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛  وی اهداف اجرای پروژه اسکله‌های‌ پارکینگ صیادی در بندر آبادان را تامین امنیت دریانوردی و توسعه گردشگری مطرح کرد و در خصوص جزییات مشخصات فیزیکی طرح افزود: این پروژه شامل تهیه مصالح و اجرای اسکله‌های شمع و عرشه بتنی به طول حدود ۴۴۷ متر و عرض پنج متر و همچنین دو عدد پل دسترسی هر یک به طول حدود ۵۱ متر و به عرض پنج متر است.

بهشتیان عنوان کرد: براساس برآوردهای صورت گرفته مبلغ اولیه قرارداد عملیات اجرایی ۱۲۹ میلیارد تومان است که امیدواریم با کمک مقامات استانی، پیگیری نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و تلاش سازمان شیلات ایران این پروژه در مدت تعیین شده ۳۰ ماهه به بهره‌برداری برسد.

بندر صیادی آبادان واقع در شهر آبادان و در کرانه غربی اروندرود و در مجاورت بازار مرکزی این شهر واقع شده است و موقعیت احداث اسکله‌های پارکینگ نیز در بخش جنوبی اسکله جدیدالاحداث بندر صیادی آبادان (اسکله تخلیه صید و بارگیری تدارکات) است.