مدیرکل نوسازی مدارس استان خوزستان:۱۰ هزار کلاس درس در استان خوزستان کمبود وجود دارد

نوسازی مدارس

مدیرکل نوسازی مدارس استان خوزستان گفت: ۱۰ هزار کلاس درس در استان کمبود است و همچنین ۱۰ هزار کلاس درس تخریبی در استان خوزستان وجود دارد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، استان خوزستان دارای ۵۰۰ پروژه مدرسه‌سازی در قالب دو هزار و ۵۰۰ کلاس درس است.

وی افزود: اعتبارات این پروژه شامل ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات استانی، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی و ۱۳۰ میلیارد تومان نیز جز تعهدات خیران بوده است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان خوزستان با بیان اینکه استان خوزستان به رغم دارا بودن این اعتبارات خوب، مشکلات زیادی نیز در این راستا دارد؛ بیان کرد: ۳۰ درصد از فضاهای موجود آموزشی در استان خوزستان تخریبی هستند.

وی با اشاره به اینکه اکنون ۶ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در خوزستان وجود دارد، گفت: ۱۰ هزار کلاس تخریبی و ۱۰ هزار کمبود کلاس در استان خوزستان وجود دارد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان خوزستان گفت: ۱۰ هزار کلاس درس در استان کمبود است و همچنین ۱۰ هزار کلاس درس تخریبی در استان خوزستان وجود دارد.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، استان خوزستان دارای ۵۰۰ پروژه مدرسه‌سازی در قالب دو هزار و ۵۰۰ کلاس درس است.وی افزود: اعتبارات این پروژه شامل ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبارات استانی، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبارات ملی و ۱۳۰ میلیارد تومان نیز جز تعهدات خیران بوده است.مدیرکل نوسازی مدارس استان خوزستان با بیان اینکه استان خوزستان به رغم دارا بودن این اعتبارات خوب، مشکلات زیادی نیز در این راستا دارد؛ بیان کرد: ۳۰ درصد از فضاهای موجود آموزشی در استان خوزستان تخریبی هستند.وی با اشاره به اینکه اکنون ۶ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در خوزستان وجود دارد، گفت: ۱۰ هزار کلاس تخریبی و ۱۰ هزار کمبود کلاس در استان خوزستان وجود دارد.مدیرکل نوسازی مدارس استان خوزستان با بیان اینکه استان خوزستان به رغم دارا بودن این اعتبارات خوب، مشکلات زیادی نیز در این راستا دارد؛ بیان کرد: ۳۰ درصد از فضاهای موجود آموزشی در استان خوزستان تخریبی هستند.وی با اشاره به اینکه اکنون ۶ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در خوزستان وجود دارد، گف