افزایش ۶۸ درصد درآمد برق نیروگاه‌های برقابی خوزستان

نیروگاه‌های برقابی خوزستان

معاون برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان: درآمد برق نیروگاه‌های برقابی خوزستان در مرداد ماه امسال ۶۸ درصد افزایش یافت.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، حمیدرضا خدابخشی افزود: در مرداد ماه میزان درآمد خدمات جانبی کنترل فرکانس نیروگاه‌ها در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته ۱۰۹ درصد افزایش یافته است.
وی تصریح کرد: یک دیگر از دلایل افزایش درآمد بر نیروگاهها، به صفر رسیدن جرایم کنترل فرکانس نیروگاه‌های این سازمان است که در مرداد ماه سال جاری با تلاش قابل تقدیر متخصصان این سازمان برای اولین بار محقق شد.

معاون برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان گفت: میزان انرژی تولیدی نیروگاه‌های برق آبی در مرداد ماه سال جاری، ۱۹۴۳ میلیون کیلووات ساعت بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد کاهش داشت.

وی افزود: علیرغم کاهش میزان انرژی تولیدی، درآمد نیروگاه‌های سازمان با ثبت رکوردی جدید، در مقایسه با درآمد برق در مدت مشابه سال گذشته، ۶۸ درصد افزایش داشته است.

خدابخشی افزود: متوسط نرخ فروش برق نیروگاه‌های سازمان در مرداد ماه سال جاری ۱۶۹ تومان به ازای هر کیلو وات ساعت بود که در مقایسه با نرخ فروش برق ۷۷ تومانی به ازای هر کیلو وات ساعت در مرداد ماه سال گذشته رشد ۱۱۸ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون برنامه ریزی سازمان آب و برق خوزستان: درآمد برق نیروگاه‌های برقابی خوزستان در مرداد ماه امسال ۶۸ درصد افزایش یافت.به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، حمیدرضا خدابخشی افزود: در مرداد ماه میزان درآمد خدمات جانبی کنترل فرکانس نیروگاه‌ها در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته ۱۰۹ درصد افزایش یافته است.وی تصریح کرد: یک دیگر از دلایل افزایش درآمد بر نیروگاهها، به صفر رسیدن جرایم کنترل فرکانس نیروگاه‌های این سازمان است که در مرداد ماه سال جاری با تلاش قابل تقدیر متخصصان این سازمان برای اولین بار محقق شد.حمیدرضا خدابخشی افزود: در مرداد ماه میزان درآمد خدمات جانبی کنترل فرکانس نیروگاه‌ها در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته ۱۰۹ درصد افزایش یافته است.وی تصریح کرد: یک دیگر از دلایل افزایش درآمد بر نیروگاهها، به صفر رسیدن جرایم کنترل فرکانس نیروگاه‌های این سازمان است که در مرداد ماه سال جاری با تلاش قابل تقدیر متخصصان این سازمان برای اولین بار محقق شد.