رشدحدود۱۴درصدی تولید یخچال وفریزر درنیمه نخست امسال

 

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۵۹۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در نیمه نخست امسال و رشد ۱۳.۶ درصدی آن در مقایسه با مدت مشابه پارسال است.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد ، برپایه آمارهای یادشده از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۲۹۱ هزار و ۴۰۰ دستگاه ماشین لباسشویی تولید شد. این آمار در مقایسه با ۲۵۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه تولید نیمه نخست پارسال ۱۳.۴ درصد رشد نشان می‌دهد.

در این مدت ۵۶۴ هزار و ۲۰۰ دستگاه کولر آبی نیز تولید شد که حاکی از رشد ۲.۱ درصدی آن در مقایسه با دوره ۶ ماه نخست پارسال است.

در مدت یاد شده اما تولید تلویزیون رشد منفی را تجربه کرد و با افت ۹ درصدی در مقایسه با نیمه نخست پارسال به ۳۱۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید.

رشد تولید فرش ماشینی

برپایه آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۴۲ میلیون و ۱۷۱ هزار مترمربع فرش ماشینی توسط کارخانجات داخلی تولید شد که رشد چهار درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.

در این مدت، تولید چرم با رشد ۲.۹ درصدی به ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار فوت‌مربع و تولید انواع پایپوش با رشد ۶ دهم درصدی به ۶۲ میلیون و ۶۰۰ هزار زوج رسید.

همچنین تولید نخ پلی‌استر با رشد ۲۲.۴ درصدی به ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تن رسید، تولید الیاف و تاپس پلی‌استر با رشد ۱۷.۴ درصدی به ۱۱۳ هزار و ۹۰۰ تن افزایش یافت، اما در تولید الیاف اکریلیک (۷۵۰ تن) و نخ سیستم پنبه ای و ترکیبی الیاف مصنوعی (۱۰۳ هزار و ۸۰۰ تن) به ترتیب افت ۵۶.۱ درصدی و ۱.۳ درصدی در مقایسه با ۶ ماه نخست پارسال ثبت شد.

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از تولید ۵۹۵ هزار و ۵۰۰ دستگاه یخچال و فریزر در نیمه نخست امسال و رش