وزیر علوم : جذب اعتبار برای طرح‌های توسعه‌ای در سطح ملی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از جذب یک میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح‌های توسعه‌ای در سطح نیازسنجی ملی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ متینیان نماینده مردم شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر رفیعی رئیس دانشگاه پیام نورمرکز رامهرمز با دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص توسعه رشته‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مرکز رامهرمز دیدار و گفتگو کردند.

 

در توسعه رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز مورد بحث و گفتگوی طرفین قرار گرفت.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با قول مساعد برای توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی و کارشناسی مرکز رامهرمز ، از جذب یک میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح‌های توسعه‌ای در سطح نیازسنجی ملی خبر داد.

*

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از جذب یک میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح‌های توسعه‌ای در سطح نیازسنجی ملی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ متینیان نماینده مردم شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر رفیعی رئیس دانشگاه پیام نورمرکز رامهرمز با دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص توسعه رشته‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مرکز رامهرمز دیدار و گفتگو کردند.

 

در توسعه رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز مورد بحث و گفتگوی طرفین قرار گرفت.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با قول مساعد برای توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی و کارشناسی مرکز رامهرمز ، از جذب یک میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح‌های توسعه‌ای در سطح نیازسنجی ملی خبر داد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از جذب یک میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح‌های توسعه‌ای در سطح نیازسنجی ملی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ متینیان نماینده مردم شهرستان‌های رامهرمز و رامشیر در مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر رفیعی رئیس دانشگاه پیام نورمرکز رامهرمز با دکتر زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص توسعه رشته‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مرکز رامهرمز دیدار و گفتگو کردند.

 

در توسعه رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز مورد بحث و گفتگوی طرفین قرار گرفت.

وزیر علوم ، تحقیقات و فناوری با قول مساعد برای توسعه رشته‌های تحصیلات تکمیلی و کارشناسی مرکز رامهرمز ، از جذب یک میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح‌های توسعه‌ای در سطح نیازسنجی ملی خبر داد.