مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد:ضرورت ثبت سفارش کتاب‌های درسی بر اساس تقویم زمانبندی شده

کتاب‌های درسی

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: ضرورت دارد که خانواده ها هر چه سریعتر بر اساس تقویم زمانی اعلام شده نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی فرزندان شان اقدام کنند.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد، کورش مودت اظهار کرد: در راستای توسعه دولت الکترونیک و به ‌منظور تسهیل دسترسی دانش ‌آموزان به کتاب های درسی و نظارت نظام‌مند بر فرآیند توزیع مواد آموزشی، ثبت سفارش کتاب ‌های درسی سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ از طریق سامانه www.irtextbook.ir و www.irtextbook.com آغاز شده است.

وی بیان کرد: بر این اساس ثبت سفارش گروهی و انفرادی کتب دوره‌های آمادگی تکمیلی (پیش دبستانی استثنایی)، دوم تا ششم ابتدایی، هشتم و نهم متوسطه اول، یازدهم و دوازدهم متوسطه دوم (نظری، فنی و حرفه ای و کاردانش) و پایه‌های یازدهم و دوازدهم دوره دوم متوسطه حرفه‌ای استثنایی از ۲۲ فروردین آغاز شده است  و تا ۲۲ خرداد ادامه خواهد داشت و  ضرورت دارد که خانواده ها هر چه سریع تر نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی فرزندان شان اقدام کنند.

مودت گفت: ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای دانش آموزان پایه اول دبستان و پایه‌های اول متوسطه اول و دوم نیز از خردادماه آغاز می‌شود و تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان عنوان کرد: خانواده ها باید هر چه سریعتر بر اساس تقویم زمانی اعلام شده نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی فرزندان خود اقدام کنند.

مودت گفت: ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای دانش آموزان پایه اول دبستان و پایه‌های اول متوسطه اول و دوم نیز از خردادماه آغاز می‌شود و تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان عنوان کرد: خانواده ها باید هر چه سریعتر بر اساس تقویم زمانی اعلام شده نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی فرزندان خود اقدام کنند.

مودت گفت: ثبت سفارش کتاب‌های درسی برای دانش آموزان پایه اول دبستان و پایه‌های اول متوسطه اول و دوم نیز از خردادماه آغاز می‌شود و تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان در پایان عنوان کرد: خانواده ها باید هر چه سریعتر بر اساس تقویم زمانی اعلام شده نسبت به ثبت سفارش کتاب‌های درسی فرزندان خود اقدام کنند.