دبیرکل خانه کشاورز ایران: وزارت کشاورزی با انتصاب یک کارشناس ساده در راس شرکت توسعه نیشکر آینده ی این شرکت را با خطر جدی روبرو کرده است

دبیرکل خانه کشاورز ایران: وزارت کشاورزی با انتصاب یک کارشناس ساده در راس شرکت توسعه نیشکر آینده ی این شرکت را با خطر جدی روبرو کرده است

دکتر عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز در جلسه شورای مرکزی خانه کشاورز کشور اعلام کرد: صنعت نیشکر که بخش عمده آن در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی می باشد در آستانه سقوط است.

وی گفت: آمارهای مربوط به این شرکت نشان از پایین ترین

عملکردها در طول تاریخِ این هلدینگ عظیم می باشد.

وی افزود: در حالی که سال گذشته تا امروز حدود ۳۳۰۰۰۰۰

تن نیشکر برداشت شده بود در سال جاری و در حال حاضر تنها ۶۱۰۰۰ تن برداشت صورت گرفته است.

وی گفت: متاسفانه دکتر بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی

با قانع نمودن حجتی و اصرار و اعمال فشار، وزارت اقتصاد بعنوان سهامدار اصلی را وادار نمودند که یک کارشناس را بدون هیچ سابقه مدیریتی

به یکباره بعنوان مدیرعامل بزرگترین هلدینگ صنایع کشاورزی کشور منصوب نماید.

کلانتری گفت: حدود ۵ میلیارد دلار از سرمایه جمهوری اسلامی

برای این صنعت هزینه شده است و با این وضعیت از هم اکنون باید

برای آینده نزدیک این شرکت اعلام خطر کرد و از همه مهمتر حدود ۲۰۰۰۰ شاغل این هلدینگ، آینده ی کاری شان در خطر است.

وی افزود: در این مورد شخصا پیگیری خواهم کرد.

دبیرکل خانه کشاورز همچنین در بخشی دیگر از سخنان خود

با انتقاد از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی گفت: بنظر می رسد این وزارتخانه پشت سپری بنام خودکفایی گندم موضع گرفته و ضعف ها

و کاستی های دیگر در وزارتخانه را با آن می پوشاند.

وی گفت: بطور مثال بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی که در شرایط تحریم، حساس ترین بخش وزارتخانه می تواند باشد بسیار ضعیف عمل می کند.

عیسی کلانتری همچنین با اشاره به بحران

و ورشکستگی آب در کشور گفت: تامین آب مخصوص شرب، بهداشت و صنعت در همه نقاط کشور وظیفه دولت است و باید در هر

شرایطی و با هر قیمتی تامین شود.

وی افزود: تاکنون میلیاردها تومان صرف بهبود بهره وری در آب شده اما حتی یک درصد از مصرف آب کشاورزی کم نشده است.

وی از وحدت مدیریت بخش تولید و بازرگانی

انتقاد کرد و ادامه داد: در حالی افزایش قیمت

برخی اقلام کشاورزی مشاهده می شود که هزینه

تولید آنها هیچ افزایشی پیدا نکرده است که این پدیده جز به دلیل ضعف مدیریت نظارتی رخ نمی دهد.