آماده‌باش کامل پایانه‌های نفتی ایران برای کمک به سیل‌زدگان

کمیته بحران

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: کارکنان این شرکت با تشکیل کمیته بحران برای کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان سیل، به حالت آماده‌باش کامل درآمدند.

 عباس اسدروز در نشست مدیریت بحران شرکت پایانه‌های نفتی ایران اظهار کرد: کمیته ارزیابی بحران در شرکت پایانه‌های نفتی ایران در مناطق عملیاتی شمال، خارک و خوزستان برای ادامه کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده تشکیل شد.

وی تصریح کرد: پایانه‌های نفتی ایران ضمن اعلام آمادگی کامل نیروی انسانی خود برای خدمت‌رسانی به ساکنان مناطق سیل‌زده همه امکانات و تجهیزات را برای امدادرسانی فراهم ساخته است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: باتوجه به تاکید مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بر کمک‌رسانی و تخلیه آب در شهر سیل‌زده آق قلا، پایانه نفتی نکا تجهیزات لجستیک و عملیاتی خود از جمله بیل مکانیکی و … را در اختیار مقامات شهری قرار داه است.

 عباس اسدروز در نشست مدیریت بحران شرکت پایانه‌های نفتی ایران اظهار کرد: کمیته ارزیابی بحران در شرکت پایانه‌های نفتی ایران در مناطق عملیاتی شمال، خارک و خوزستان برای ادامه کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده تشکیل شد.

وی تصریح کرد: پایانه‌های نفتی ایران ضمن اعلام آمادگی کامل نیروی انسانی خود برای خدمت‌رسانی به ساکنان مناطق سیل‌زده همه امکانات و تجهیزات را برای امدادرسانی فراهم ساخته است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: باتوجه به تاکید مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بر کمک‌رسانی و تخلیه آب در شهر سیل‌زده آق قلا، پایانه نفتی نکا تجهیزات لجستیک و عملیاتی خود از جمله بیل مکانیکی و … را در اختیار مقامات شهری قرار داه است.

 عباس اسدروز در نشست مدیریت بحران شرکت پایانه‌های نفتی ایران اظهار کرد: کمیته ارزیابی بحران در شرکت پایانه‌های نفتی ایران در مناطق عملیاتی شمال، خارک و خوزستان برای ادامه کمک‌رسانی به مناطق سیل‌زده تشکیل شد.

وی تصریح کرد: پایانه‌های نفتی ایران ضمن اعلام آمادگی کامل نیروی انسانی خود برای خدمت‌رسانی به ساکنان مناطق سیل‌زده همه امکانات و تجهیزات را برای امدادرسانی فراهم ساخته است.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران گفت: باتوجه به تاکید مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران بر کمک‌رسانی و تخلیه آب در شهر سیل‌زده آق قلا، پایانه نفتی نکا تجهیزات لجستیک و عملیاتی خود از جمله بیل مکانیکی و … را در اختیار مقامات شهری قرار داه است.