قطع گاز شهری در برخی مناطق اهواز

گاز شهری 

گاز شهری مناطقی از کوی شهرداری تا حصیر آباد کلانشهر اهواز امروز تا ساعت ۱۲ ظهر قطع است.

به گزارش پایگاه خبری فرارویداد ، رئیس روابط عمومی شرکت گاز خوزستان گفت: گاز مشترکان در منطقه کوی شهرداری خیابان‌های شش، هفت، هشت، نه و ۱۰ حد فاصل خیابان کارون تا ۲۰ متری شهرداری حصیرآباد خیابان یک و دو حد فاصل کارون تا چهار راه اول امروز قطع است.

فهد خباز افزود: این قطعی از ساعت یک بامداد لغایت ۱۲ ظهر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: این قطعی به علت انجام تعمیرات اضطراری اعمال و از مشترکان درخواست می‌شود در زمان قطعی گاز از دستکاری رگولاتور و کنتور‌های منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی خود را تا وصل مجددجران گاز به حالت بسته نگه دارند.

 

گاز شهری مناطقی از کوی شهرداری تا حصیر آباد کلانشهر اهواز امروز تا ساعت ۱۲ ظهر قطع استبه گزارش پایگاه خبری فرارویداد ، رئیس روابط عمومی شرکت گاز خوزستان گفت: گاز مشترکان در منطقه کوی شهرداری خیابان‌های شش، هفت، هشت، نه و ۱۰ حد فاصل خیابان کارون تا ۲۰ متری شهرداری حصیرآباد خیابان یک و دو حد فاصل کارون تا چهار راه اول امروز قطع است.فهد خباز افزود: این قطعی از ساعت یک بامداد لغایت ۱۲ ظهر انجام می‌شود.وی ادامه داد: این قطعی به علت انجام تعمیرات اضطراری اعمال و از مشترکان درخواست می‌شود در زمان قطعی گاز از دستکاری رگولاتور و کنتور‌های منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی خود را تا وصل مجددجران گاز به حالت بسته نگه دارند.گاز شهری مناطقی از کوی شهرداری تا حصیر آباد کلانشهر اهواز امروز تا ساعت ۱۲ ظهر قطع است.ه گزارش پایگاه خبری فرارویداد ، رئیس روابط عمومی شرکت گاز خوزستان گفت: گاز مشترکان در منطقه کوی شهرداری خیابان‌های شش، هفت، هشت، نه و ۱۰ حد فاصل خیابان کارون تا ۲۰ متری شهرداری حصیرآباد خیابان یک و دو حد فاصل کارون تا چهار راه اول امروز قطع است.هد خباز افزود: این قطعی از ساعت یک بامداد لغایت ۱۲ ظهر انجام می‌شود.وی ادامه داد: این قطعی به علت انجام تعمیرات اضطراری اعمال و از مشترکان درخواست می‌شود در زمان قطعی گاز از دستکاری رگولاتور و کنتور‌های منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی خود را تا وصل مجددجران گاز به حالت بسته نگه دارند.