۲.۵ میلیون هکتار از اراضی کشور تحت پوشش سامانه‌های آبیاری تحت فشار است

مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت جهادکشاورزی گفت: ۲.۵میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور با هدف بهره‌وری بهتر از آب و افزایش امنیت غذایی، تحت پوشش سامانه‌های نوین آبیاری قرار دارد.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد؛ جلال ابوالحسنی در حاشیه ششیمین همایش مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران با اشاره به اینکه ایران به صورت طبیعی در یک منطقه خشک و نیمه خشک قرار گرفته و بهره‌وری از آب و تامین غذایی مردم از اهمیت زیادی برخوردار است افزود: خوزستان با داشتن ۳۰درصد آبهای سطحی، داشتن حدود ۵۰۰هزار هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تولید ۱۴درصد تولیدات بخش کشاورزی ، نقش نخست را در تامین امنیت غذایی کشور را دارد.

وی گفت: ۱.۶میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور زیرپوشش شبکه های پیشرفته آبیاری و زهکشی قرار دارد که در میان شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با داشتن ۱۰۰هزار هکتار شبکه آبیاری و زهکشی نقش مهمی در تولید شکر و فراورده های جانبی آن دارد.

مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت جهادکشاورزی همچنین خوزستان را قطب اصلی و محوری کشاورزی کشور بیان‌کرد و ادامه‌داد: بهره‌وری صحیح از آبهای سطحی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی در خوزستان می‌تواند سهم خوزستان را درتولیدات بخش کشاورزی به بالای ۲۰درصد برساند.

ابوالحسنی خوزستان را مهد شبکه های آبیاری و زهکشی کشور بیان کرد و افزود: جلگه خوزستان شرایط بسیار مناسبی برای افزایش تولیدات بخش کشاورزی با استفاده از روش های آبیاری قطره‌ای و زیرسطحی دارد.

اجرای طرح آزمایشی آبیاری قطره‌ای و زیرسطحی در شرکت توسعه نیشکر خوزستان

مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت جهادکشاورزی از اجرای طرح آزمایشی (پایلوت) آبیاری قطره‌ای و زیرسطحی برای نخستین بار در شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی در مزارع نیشکر خبر داد.

ابوالحسنی افزود: به صورت جداگانه ۶ پایلوت در سطح ۱۵۰هکتار از مزارع نیشکر خوزستان اجرا شده تا با اجرای موفق آن بخش مهمی از اراضی نیشکری خوزستان زیرپوشش آبیاری قطره ای و زیرسطحی درآید.

وی گفت: با اجرای این طرح، میزان مصرف آب در نیشکر در هر هکتار تا ۸۰درصد کاهش خواهد یافت و تحول بزرگی در صنعت نیشکر خوزستان رخ خواهد داد.

مدیرکل دفتر توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی وزارت جهادکشاورزی خاطرنشان‌کرد: آبیاری زیرسطحی از دهه ۹۰ در کشور در بخشی از باغ‌های پسته کرمان اجرا شده و نتایج موفقی به همراه داشته است.

وی استفاده از فناوری و بومی‌سازی روش‌های آبیاری و توسعه کشت گلخانه‌ای با هدف افزایش امنیت غذایی کشور تاکید کرد و افزود: وزارت جهادکشاورزی از طرح های آبیاری نوین به خصوص آبیاری قطره ای حمایت می‌کند.