مهندس مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز مطرح کرد:با اعتبار انتقال آب کارون در بودجه ۱۴۰۰ برخورد نکرده‌ایم

انتقال آب کارون

نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص تخصیص اعتبار برای انتقال آب کارون در بودجه سال ۱۴۰۰ به جز در فضای مجازی، در هیچ جای دیگر با این موضوع برخورد نکرده‌ام.

به گزارش پایگاه خبری فرا رویداد، مجتبی یوسفی با اشاره به انتقادات مطرح‌شده از سوی شورای شهر اهواز در خصوص در نظر گرفتن اعتبار برای انتقال آب کارون در بودجه سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: با توجه به اینکه بنده عضو کمیسیون تلفیق در مجلس شورای اسلامی هستم، هنوز جداول بودجه، بررسی و نهایی نشده و به مرحله تصویب نرسیده‌اند.

وی ادامه داد: در خصوص تخصیص اعتبار برای انتقال آب کارون در بودجه سال ۱۴۰۰ به جز در فضای مجازی، در هیچ جای دیگر با این موضوع برخورد نکرده‌ام.

نماینده اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس شورای اسلامی افزود: هنوز وارد ردیف‌های بودجه‌بندی نشده‌ایم؛ اگر مشکلات شهر اهواز حل شده است و تنها مشکل شورای شهر انتقال آب کارون است و اگر اطلاعات بیشتری دارند، سند بودجه ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی بودجه انتقال آب را ارائه دهند تا ما در مجلس شورای اسلامی مطالبه‌گری کنیم.

یوسفی تصریح کرد: مشخصات بودجه مذکور را ارائه دهند که در کدام ردیف و سرفصل بودجه ۱۴۰۰، اعتبار انتقال آب کارون ذکر شده است تا پیگیری کنیم.

وی بیان کرد: قطعا خط قرمز ما، ایجاد پروژه‌های جدید برای انتقال آب کارون است اما پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته انجام و متاسفانه به انتقال آب کارون منجر شده‌اند، مربوط به مدیریت‌های دوره‌های قبل است و افراد مربوطه در این خصوص باید پاسخگو باشند.

وی بیان کرد: قطعا خط قرمز ما، ایجاد پروژه‌های جدید برای انتقال آب کارون است اما پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته انجام و متاسفانه به انتقال آب کارون منجر شده‌اند، مربوط به مدیریت‌های دوره‌های قبل است و افراد مربوطه در این خصوص باید پاسخگو باشند.وی بیان کرد: قطعا خط قرمز ما، ایجاد پروژه‌های جدید برای انتقال آب کارون است اما پروژه‌هایی که در سال‌های گذشته انجام و متاسفانه به انتقال آب کارون منجر شده‌اند، مربوط به مدیریت‌های دوره‌های قبل است و افراد مربوطه در این خصوص باید پاسخگو باشند.