بابک طهماسبی:هلدینگ رسانه ای خبری خلیج فارس ازین پس مشکلات حقوقی و دادگاهی خبرنگاران با سازمان های دولتی را پیگیری خواهد کرد

بابک طهماسبی

بابک طهماسبی مدیر هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس اعلام کرد:ازین پس و از ابتدای اردیبهشت ماه ١۴٠٠رسما مشکلات خبرنگاران و روزنامه نگارانی که مشکل حقوقی دارند و سازمان های دولتی شاکی آن هستند را پیگیری خواهیم نمود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور ما و بخصوص استان ما خوزستان خبرنگاران و روزنامه نگاران حامی و پشتیبانی که مشکل آنها را پیگیری نماید ندارند و این موضوع گاها” باعث ایجاد مشکلاتی برای این قشر فعال و زحمتکش می گردد وی همچنین در خصوص حمایت از روزنامه نگاران گفت:هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس به عنوان یک نهاد مردمی رسانه ای وظیفه ی خود می داند به مشکلات روزنامه نگاران و اهالی رسانه ورود کند و در این زمینه کوتاهی نخواهیم کرد و حتی در صورت نیاز در پرداخت هزینه ی گرفتن وکیل و هزینه های جانبی به خانواده های روزنامه نگاران و خبرنگاران کمک خواهیم کرد.
شایان ذکر است که هلدینگ بزرگ رسانه ای خبری خلیج فارس بزرگترین دفتر رسانه ای در کشور است که بیش از سی پایگاه خبری و چندین نشریه ی کشوری تحت مدیریت بابک طهماسبی در آن فعالیت می نمایند این هلدینگ رسانه ای بزرگ تابحال در حوزه ی مسئولیت های اجتماعی فعالیت های گسترده ای داشته است که از اردیبهشت ماه ١۴٠٠ این فعالیت ها بطور رسمی تَر در این شرکت انجام خواهد گرفت و ازین پس روزنامه نگاران و خبرنگاران خوزستانی می توانند با مراجعه به دفتر این هلدینگ مشکلات خود را جهت پیگیری مطرح نمایند.

هلدینگ رسانه ای بزرگ تابحال در حوزه ی مسئولیت های اجتماعی فعالیت های گسترده ای داشته است که از اردیبهشت ماه ١۴٠٠ این فعالیت ها بطور رسمی تَر در این شرکت انجام خواهد گرفت و ازین پس روزنامه نگاران و خبرنگاران خوزستانی می توانند با مراجعه به دفتر این هلدینگ مشکلات خود را جهت پیگیری مطرح نمایند.